Spätná väzba kritérií a revízie GSTC

Spätná väzba kritérií a revízie GSTC

Revízia kritérií Kritériá GSTC-Industry boli revidované v decembri 2016, zverejnené v januári 2017 a ich ďalšie preskúmanie bude potrebné na revíziu niekedy koncom roka 2020. Kritériá  destinácie GSTC boli revidované v decembri 2019, zverejnené v januári 2020 . Ako GSTC vytvára a reviduje kritériá: Proces je určený v súlade s kódexom stanovovania noriem ISEAL Alliance , pričom kľúčové aspekty procesu sú: Zdroje zo sekretariátu GSTC, riadené Pracovnou skupinou pre medzinárodné […]

Zavolajte nám