Každé miesto na svete je pre človeka destináciou, pokiaľ môže slúžiť pre jeho život, rozvoj a potešenie.

Či už tam žijeme alebo chodíme za zážitkami, prácou alebo oddychom.

Všetka ľudská činnosť je nevyhnutne prepojená cestovaním po destináciách, z bodu A, do bodu B?

Cestovanie je typickým rysom života. Všetko je v pohybe. 

Práve cestovanie sa stáva univerzálnou prepojovacou reťazou činností človeka, vedúcou k vytváraniu, zachovaniu a pokroku civilizácie na matke Zemi.  Žiaden iný fenomén ľudstva nie je schopný obsiahnuť absolútne všetky činnosti k udržateľnému zabezpečovaniu  životných potrieb človeka. 

Ako sa správame k sebe samým, k svojmu okoliu, k svojim destináciám, takej povesti sa tešíme. Šťastní ľudia môžu vydávať prísľuby šťastia iným. 

Cestovanie tvorí dejiny.

Tieto stránky  predstavujú zjednocujúcu platformu pre impulzy, vedúce k ozdraveniu Srdca Európy, nášho Slovenska.
Živého, no chvejúceho sa srdca, tlčúceho pod náporom stáročných zápasov o svojbytnosť slovenského národa a budovania Slovenska, ako vlasti pre všetkých jej obyvateľov, s otvorenou náručou civilizovanému svetu.

 Je na nás, súčasníkoch:

 • pridať sa k odkazu predkov,
 • harmonizovať sa s rytmom doby
 • a pripraviť budúcnosť pre trvalo udržateľné Slovensko.

Národná Asociácia Destinácií Slovenska - NADS,

   1. je občianskym združením za objavovanie a uvoľňovanie nevyužitého potenciálu Slovenska,
   2. v prospech života na Slovensku,
   3. prostredníctvom trvalo udržateľného systému medziľudských vzťahov,  "Destinačný Marketing a Manažment Slovenska, v skratke DMMS " ,

so zameraním:

      • na naše geografické a prírodné danosti,
      • najmä však na obyvateľstvo Slovenska a jeho vzťahov,
      • na našich hostí a návštevníkov, prichádzajúcich v dobrej vôli,
      • na prospech a zlepšenie života celej krajiny intenzívnou formou. Teda zvnútra, vo vlastnej sile a po Slovensky.

Viac ...

Národná asociácia destinácií Slovenska (NADS) spravuje kritériá destinačného marketingu a manažmentu NADS, globálne štandardy pre trvalo udržateľný cestovný ruch, GSTC;
ako aj poskytovanie medzinárodnej akreditácie certifikačným orgánom trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Pritom nejde len o cestovný ruch, ale aj o všetky vzťahy s ním súvisiace.

Vízia NADS

Cestovný ruch napĺňa svoj potenciál ako prostriedok sociálneho, kultúrneho a ekonomického dobra, pričom odstraňuje a vyhýba sa akýmkoľvek negatívnym dopadom svojej činnosti z hľadiska environmentálnych a sociálnych vplyvov. 

Misia NADS

​Byť činiteľom zmien udržateľného rozvoja destinácií, cestovania a turizmu na Slovensku, podporovaním zvyšovania vedomostí, porozumenia, prijatia a dopytu po praktikách udržateľného cestovného ruchu.

Viac...

(A) Trvalo udržateľný systém medziľudských vzťahov; 

(B) Socioekonomické vplyvy; 

(C) Kultúrne vplyvy; 

(D) Vplyvy na životné prostredie.

Zavolajte nám