NADS predstavuje zjednocujúcu platformu pre impulzy, vedúce k ozdraveniu Srdca Európy, nášho Slovenska.
Živého, no chvejúceho sa srdca, tlčúceho pod náporom stáročných zápasov o svojbytnosť slovenského národa a budovania Slovenska, ako vlasti pre všetkých jej obyvateľov, s otvorenou náručou civilizovanému svetu.
Srdca európskeho, na poplach bijúceho v arytmii historických udalostí.

 

Je na nás, súčasníkoch:

  • pridať sa k odkazu predkov,
  • harmonizovať sa s rytmom doby
  • a pripraviť budúcnosť pre trvalo udržateľné Slovensko.

Národná asociácia destinácií Slovenska (NADS) spravuje kritériá destinačného marketingu a manažmentu NADS, globálne štandardy pre trvalo udržateľný cestovný ruch, GSTC;
ako aj poskytovanie medzinárodnej akreditácie certifikačným orgánom trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Pritom nejde len o cestovný ruch, ale aj o všetky vzťahy s ním súvisiace.

Vízia NADS

Cestovný ruch napĺňa svoj potenciál ako prostriedok sociálneho, kultúrneho a ekonomického dobra, pričom odstraňuje a vyhýba sa akýmkoľvek negatívnym dopadom svojej činnosti z hľadiska environmentálnych a sociálnych vplyvov. 

Misia NADS

​Byť činiteľom zmien udržateľného rozvoja destinácií, cestovania a turizmu na Slovensku, podporovaním zvyšovania vedomostí, porozumenia, prijatia a dopytu po praktikách udržateľného cestovného ruchu.

Viac…

(A) Trvalo udržateľný systém medziľudských vzťahov; 

(B) Socioekonomické vplyvy; 

(C) Kultúrne vplyvy; 

(D) Vplyvy na životné prostredie.

Zavolajte nám