Každý obyvateľ Slovenska túži po zmene k lepšiemu.

Stačí len chcieť, vedieť a môcť. 

Aj by sme chceli, aj by sme vedeli ako na to, aj by sme mohli, keby sme boli jednotní. 

Dokážeme nájsť spoločnú tóninu? Bez predsudkov a falošných očakávaní, spojiť svoje priania v súzvuku dobroprajnosti, srdečnosti a vzájomnosti a konečne vybudovať spoločný domov, v ktorom budeme všetci ako jedna rodina?

Dom sa stavia na grunte, od základov.

Strechou sa nezačína, ani len stavba zemľanky. 

My nechceme len tak nejakú dieru v zemi, zaslúžime si parádny dom,  šťastie v ňom a teplo domova naveky. Keď niečo naozaj chceme, celý vesmír sa spojí, aby sme to dosiahli. Netreba sa báť hľadať cestu k sebe. Zjednotení budeme aj môcť konečne pristúpiť k stavbe spoločného domu a budovaniu domova pre všetkých obyvateľov Srdca Európy, nášho Slovenska a našich hostí, v dobrej vôli.

Ďesatoro budovania domova, destinácie, dedovizne, pore nás a naše pokolenia

1. Gruntom sme my

Človek je zo ženy a muža, inak by ľudia neboli. 

Aby bol z gruntu úžitok a niečo dobrého z neho vzišlo, či postavil sa  dom na ňom, dobrý gazda sa v prvom rade o pôdu, o rodnú hrudu svedomito postará. Tak, ako na každom kúsku pôdy záleží, rovnako aj na každom z nás.

Všetci sme si rovní, ako ten pozemok nachystaný pod stavbu.

2. Domom je rodina

Bez rodiny, by nebolo žiadnej spoločnosti, ani budúcnosti pre človeka, pre jeho pokolenia. Každá rodina stojí pleciach predkov a jej budúcnosť je  v rukách potomkov. 

Domov každej rodiny je tam kde žije a víta svojich hostí. Je prirodzenou destináciou. Jej história a súčasnosť, dedičstvo, dedovizeň, dŕžava, otčina, slovom pôda z ktorej sme vzišli. 

3. Základmi domu sú vzťahy

Život v pravde, múdre a spravodlivé pravidlá, rešpektujúce prírodné zákonitosti, zmeny a znamenia času, či rozdielnosť potrieb svojich príslušníkov, tvoria základ udržateľnej rodiny. Pevnými základmi sa stávajú len vtedy, ak vedú k šťastiu celej rodiny, ako spôsobu života. Betónom do základov je kreativita a súdržnosť celej rodiny.  

Vzťahy sú ako kormidlo na lodi, bez ktorého žiadna loď svoj prístav nenájde. Loď bez kormidla, skôr, či neskôr narazí na skaly.

V šťastnej rodine sú všetci šťastní a tvoriví. Taká rodina môže šíriť radosť ďalej. V dobrej rodine každému záleží na šťastí toho druhého. Avšak nešťastní ľudia šťastím neoplývajú. Ako by ho mohli rozdávať? 

4. Životný priestor, ako steny domu

Budovanie životného priestoru nikdy nekončí. Vyvíja podľa potrieb rodiny a požiadaviek doby. Keď treba pristaví sa k tomu, čo už je. 

Z toho, čo je po ruke a na čo máme. Vyberie sa to vhodné a nevhodné sa odloží nabok. 

Steny ohraničujú, ale aj dvíhajú stavbu, chránia dom zvonka, aj čo je v ňom. Okná do domu privedú teplo a svetlo slnka, dvere sú otvorené každému človeku, v dobrej vôli. Cez okná vidíme von a dverami za tým ideme a domov sa vraciame. 

5. Vedenie rodiny, ako strecha nad hlavou

Strecha domu, je ako perina. Chráni dom zhora, aj teplo domova. Nestačí mať pevné základy a múry, ak ich strecha nechráni alebo je deravá. Zastrešením rodiny je zámer jej udržateľnosti. Ciele a spôsob ich napĺňania, ktoré sú posvätné každému.

Dom bez strechy nemá budúcnosť, rýchlo ho nahlodá zub času. 

6. Príjem do domu

Záhrada a role dajú poživeň, sebestačnosť rodiny. Pravda, ak sa darí. Ak aj niečo pochýba, sused možno rád vymení za to, čoho my máme dostatok a jemu zase chýba. Alebo za peniaze, no peniazmi sa smäd na púšti neuhasí, hladné brucho nezasýti. Keď ich treba, vždy sa nájde niekto, kto ich má viac ako sám potrebuje. Peniaze nevedia od koho sú, ale pomoc je vždy adresná a konkrétna.

Nepozerám, čo kde lieta, robím, čo ma živí. Nedvíham ruky k nebu, radšej si do nich napľujem a chytím sa roboty.

Peniaze zotročujú len toho, kto sa nestará o svoje. 

7. Domov rodiny

Vôňu domova robí atmosféra, ktorá v ňom panuje, nie výbava interiéru.

“Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí!”

Kde sa dobre darí, dom šťastím dýcha na každého v ňom. Taký má byť domov, kde sa rodia ďalšie pokolenia. Na tom záleží krása domova, nie na nábytku a čačkách. Tvorivý duch šťastnej rodiny sa aj o krásu tela aj radosť ducha postará. Aj o lesk a dobrú povesť rodiny. 

Nie v zrkadle, ani v nadbytku sa skvie blaho a šťastie rodiny, ale v nás. S radosťou vytvorené sa krásnym stáva, s láskou navarené chutí a uzdravuje.

8. Rozvoj rodiny

Rodina bez potomstva rodina zaniká, ako ten prameň na púšti, ktorý len v púšť vyústi a nemá sútok s iným.

Budúcnosť rodiny závisí na potomstve.

 Harmónia buduje, chaos, rúca. Vedieť dávať a prijímať, prináša súlad. Dávať s radosťou, dva krát poteší každého. Darcu, aj obdarovaného. Darca je šťastný z radosti obdarovaného, to sú dvaja. Ďalšími dvomi radosťami je radosť z daru a aj z priazne blížneho svojho. Koľko radosti je to spolu?

Vedieť dávať a prijímať je šťastím, ak porozumieme kúzlu: 1+1=4

Najväčšou poctou  a darom súčasne, je byť osožným pre druhých. Ten kto premešká príležitosť pomôcť, trpí viac ako odmietnutý alebo ten núdzny. Pomáhať treba tam, kde nás o to žiadajú, to je robiť dobro. Nanucovať svoju účasť, bez vyzvania, je dobro páchať. Pretože nasilu chcieť dobro druhému, je dobrom len pre seba samého. 

Rešpekt udržuje pokoj a prináša príležitosť, aj čas na rozvoj.

9. Rozvoj spoločnosti

Rodina, rodine, ako sútok potôčikov, tvorí potok, potoky sa zlievajú do riek a rieky ústia v moria a oceány.

Každý unesie len toľko, na čo mu sily stačia. Na čo rodina nestačí, pomôže iná rodina a spolu toho zvládnu omnoho viac, než každý osve. Odkaz Svätoplukových prútov nabáda k svornosti nielen vtedy keď je treba silu, ale aj ducha treba spájať.  Pri práci, aj pri zábave, k vzájomnej ochrane spoločného šťastia v rodine, vo svojich otčinách, destináciách, v Srdci Európy, našom sLOVEnsku. Rodina, rodine je dáva budúcnosť.

10. Udržateľná spoločnosť

Príťažlivosť destinácií, je daná spolunažívaním ľudí a komunít, v nich obsiahnutých. Bez ohľadu na národnosť, farbu pleti, či pôvodu, pre domácich aj ich hostí.

Dobré sa samo chváli, hojnosť alebo dostatok vzbudzuje úctu, prebytok zase závisť. Bieda  nie je príťažlivá pre návštevníkov a je zlou vizitkou domácich.

Naša krajina je  srdcom Európy, tlčúcim v harmónii so svojim ľudom. V radosti, aj bolesti. Nemôžeme naraz ozdraviť celé Slovensko, ale môžeme sa o to pokúsiť v tých lokalitách, kde sú ľudia na to pripravení. Pospájať ich do spoločného prúdu, ktorý strháva cestou aj ďalších.

Národná asociácia destinácií Slovenska, NADS, je nezisková organizácia na podporu života a životnej úrovne svojich členov, ako obyvateľov Slovenska a ich hostí. Ľudia sú na prvom mieste pri budovaní medziľudských vzťahov vo vnútri asociácie a jej prístupu k širokej verejnosti.

Špecifikom NADS je krédo:

Každý nech dáva len to, čo ho nič nestojí, čo dáva dobrovoľne a s radosťou 

a zároveň, 

nič nie je zadarmo, tak nech nikto nerobí nadarmo!

Tieto stránky  predstavujú zjednocujúcu platformu pre impulzy, vedúce k ozdraveniu Srdca Európy, nášho Slovenska.
Živého, no chvejúceho sa srdca, tlčúceho pod náporom stáročných zápasov o svojbytnosť slovenského národa a budovania Slovenska, ako vlasti pre všetkých jej obyvateľov, s otvorenou náručou civilizovanému svetu.

 Je na nás, súčasníkoch:

 • pridať sa k odkazu predkov,
 • harmonizovať sa s rytmom doby
 • a pripraviť budúcnosť pre trvalo udržateľné Slovensko.

Národná Asociácia Destinácií Slovenska - NADS,

   1. je občianskym združením za objavovanie a uvoľňovanie nevyužitého potenciálu Slovenska,
   2. v prospech života na Slovensku,
   3. prostredníctvom vlastného systému DMMS,  "Destinačný Marketing a Manažment Slovenska,  k trvalo udržateľným medziľudským vzťahom " ,

Vízia NADS

Spájať ľudí pod spoločným záujmom a dosahovať na spoločné ciele je možné, ale nie naraz všetkých a nie hneď. Rodina sa buduje na princípe dôvery, lásky a porozumenia. Dobré ráno, Slovensku poprajú skôr prebudení. Pekne, pokojne, bez zbytočného hluku a stresu, aby sa aj spáči mohli tešiť z nadchádzajúceho dňa.

Misia NADS

​Byť činiteľom ochrany dedičstva predkov a jeho zachovania pre ďalšie generácie. Budovať slovenskú rodinu tam, kde žije, s tým, ktorí tam patria, pokiaľ sami chcú.  Prinášať zmeny k udržateľnému rozvoju destinácií, ich návštevnosti a turizmu na Slovensku, podporovaním zvyšovania vedomostí, porozumenia, prijatia a dopytu po praktikách udržateľných susedských vzťahov.

Viac...

Prvoradým cieľom NADS je  obnova slovenskej spoločnosti a jej  udržateľných medziľudských vzťahov. 

V záujme NADS je budovať členskú základňu pre rovnako zmýšľajúcich obyvateľov Slovenska, ako spoločnú platformu, v rámci ktorej členovia môžu napĺňať spoločné ideály.

Priority činnosti NADS:

 • Odhaľovanie stresových sociálnych a ekonomických  vplyvov. Len šťastní ľudia môžu tvoriť šťastnú spoločnosť. 
 • Nachádzanie nevyužitého a driemajúceho potenciálu primárnej a sekundárnej ponuky destinácií a jeho uvádzanie do života v členskej základni NADS;
 • Slovensko je multikultúrnou spoločnosťou. Je domovom nielen pre Slovákov, ale aj národom a národnostiam, ktoré sa na tomto území historicky usadili. Je dôležité ctiť si  rôznorodosť kultúr a nachádzať ich harmonický vplyv na kvalitu života, tlkot srdca Európy; 
 • Prostredie v ktorom žijeme nie je smetiskom. Je domovom ľudí, žijúcich vo vedomí, že aj my sme tu len hosťami. Žiada si to rešpekt voči prírode a našim pokoleniam.
 • Navrátenie štatútu Slovenska, ako príťažlivého srdca Európy do globálneho povedomia je výzvou celému Slovensku. Členovia NADS za podujali niesť túto pochodeň, prinášať do destinácií Slovenska osvetu a rozširovať svoje rady o vstúpencov rovnakých hodnôt.

Vo svojej činnosti sa opierame predovšetkým o obyvateľov destinácií Slovenska, k spoločnej podpore dobrej povesti našich destinácií, geografického stredu Európy a jeho prírodné danosti. 

Aby  naši hostia a návštevníci, prichádzajúcich v dobrej vôli, si odnášali radosť vo svojich srdciach a peknú spomienku.

Musíme začať tam, kam sme sa dopracovali doteraz. Prospech a zlepšenie života celej krajiny si žiada intenzívne konanie. Teda musíme začať dnes, vo vlastnej sile a po Slovensky.

Už je čas!

Viac ...

Každé miesto na svete je pre človeka destináciou, pokiaľ môže slúžiť pre jeho život, rozvoj a potešenie.

Či už tam žijeme alebo chodíme za zážitkami, prácou alebo oddychom.

Všetka ľudská činnosť je nevyhnutne prepojená cestovaním po destináciách, z bodu A, do bodu B?

Cestovanie je typickým rysom života. Všetko je v pohybe. 

Práve cestovanie sa stáva univerzálnou prepojovacou reťazou, vedúcou k vytváraniu, zachovaniu a pokroku civilizácie, v náručí  matky Zeme.  Žiaden iný fenomén ľudstva nie je schopný obsiahnuť absolútne všetky činnosti k udržateľnému zabezpečovaniu  životných potrieb človeka. 

Ako sa správame k sebe samým, k svojmu okoliu, k svojim destináciám, takej povesti sa tešíme. Šťastní ľudia môžu vydávať prísľuby šťastia iným. 

Cestovanie tvorí dejiny.

Zavolajte nám