Základné podmienky dobre fungujúceho destinačného informačného centra

Vo všeobecnom poňatí, za destinačné informačné centrum – DIC sa považuje fyzické miesto -nehnuteľnosť, kde možno prísť po pomoc, získať informácie o destinácii, danej lokalite, či si len oddýchnuť. Destinačné informačné centrá dlhodobo hrajú kľúčové úlohy  ako sprostredkovatelia, ktorí navzájom spájajú turistov a dodávateľov. S rozvojom technológií a spotrebiteľských, resp. miestnych požiadaviek, sa destinačné informačné centrá vyvíjajú. Dnes to už […]

Oživenie destinácií a povesti Slovenska zavedením systému DMMS do praxe

Prvoradou otázkou je čo to vlastne DMMS je? No, ak už odpoveď poznáte, nutne do neba kričí otázka: “Prečo je príťažlivosť Slovenska stále tak hlboko pod čiarou ponoru? Nielen pre návštevníkov, ale predovšetkým pre občanov SR!” Jedným z hlavných prínosov DMMS, v každej krajine, kde sa systém zaviedol správne, je jeho veľká rezistencia voči politickým vplyvom a reštriktívnej politike štátu. […]

GSTC uznávané štandardy

Normy uznávané GSTC sú normy udržateľného cestovného ruchu, ktoré dodržiavajú kritériá GSTC a sú s nimi ekvivalentné. To znamená, že kritériá GSTC sú zahrnuté v súbore noriem, ktoré vlastní certifikačný orgán alebo miestna, národná alebo špecializovaná organizácia cestovného ruchu. Stav uznania GSTC sa vzťahuje na samotný štandard/systém a znamená, že štandard alebo systém trvalo udržateľného cestovného ruchu bol posúdený technickými odborníkmi […]

Akreditácia pre certifikačné orgány

Akreditácia pre certifikačné orgány na certifikáciu podľa kritérií GSTC alebo podľa uznávaného štandardu GSTC GSTC Accredited znamená, že certifikačný orgán (CB) udeľuje certifikáciu podľa procesov, ktoré sú v súlade s medzinárodnými štandardmi a osvedčenými postupmi. Firmy certifikované akreditovaným CB môžu – ak sa tak rozhodnú – používať logo GSTC spolu so značkou CB v súlade s licenčnými požiadavkami GSTC. Status GSTC […]

Certifikácia podnikov

Získanie certifikácie ako trvalo udržateľný hotel/ubytovanie Cestovatelia a vaši kolegovia klienti čoraz častejšie hľadajú potvrdenie o zavedených postupoch udržateľnosti ( Správa o udržateľnosti Booking.com 2021 ). Cestovné kancelárie stále viac hľadajú produkt, ktorý je nielen certifikovaný ako udržateľný, ale aj certifikovaný certifikačným orgánom, ktorý má akreditáciu GSTC ( odporúčanie Trivago ). Certifikácia akreditovaným certifikačným orgánom znamená, že váš produkt alebo služba cestovného ruchu […]

Priemyselné kritériá GSTC pre touroperátorov

Priemyselné kritériá GSTC pre touroperátorov

Priemyselné kritériá GSTC s ukazovateľmi výkonnosti pre touroperátorov Kritériá a odporúčané indikátory Globálnej rady pre udržateľný cestovný ruch (GSTC) pre touroperátorov boli vytvorené v snahe dospieť k spoločnému chápaniu trvalo udržateľného cestovného ruchu a predstavujú minimum, ktoré touroperátor (poskytovateľ, prevádzkovateľ a/alebo predajca cestovného ruchu produkty) by sa mal podnik snažiť dosiahnuť. Kritériá Tour Operator sú organizované okolo štyroch hlavných tém: […]

GSTC Slovník pojmov trvalo udržateľného cestovného ruchu

GSTC Slovník pojmov trvalo udržateľného cestovného ruchu

Slová a frázy môžu často vyjadrovať rôzne významy v závislosti od okolností, aplikácie, miesta a niekoľkých ďalších faktorov. Nasledujúci glosár objasňuje mnohé z pojmov znázornených v kritériách GSTC a termíny súvisiace s certifikáciou podnikov a destinácií , akreditáciou certifikačných orgánov a uznávaním noriem . Niektoré definície boli čerpané alebo upravené z organizácií alebo referenčných materiálov týkajúcich sa najuniverzálnejšie uznávaného významu. Term Definition   Termín Definícia English   Slovak   Access Permission, […]

Prehľad kritérií GSTC:

Prehľad kritérií GSTC:

Kritériá GSTC slúžia ako globálne štandardy pre udržateľnosť v cestovaní a cestovnom ruchu. Kritériá sa používajú na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia, tvorbu politík pre podniky a vládne agentúry a iné typy organizácií, meranie a hodnotenie a ako základ pre certifikáciu . Sú výsledkom celosvetového úsilia o vytvorenie spoločného jazyka o udržateľnosti v cestovnom ruchu. Sú usporiadané do štyroch pilierov: Udržateľný manažment Socioekonomické dopady Kultúrne […]

Hodnotenie destinácie GSTC

Hodnotenie destinácie GSTC

Hodnotenie destinácie GSTC je navrhnuté tak, aby zoznámilo tím destinačného manažmentu so základnými prvkami, ktoré sú potrebné pre rozvoj trvalo udržateľných politík a praktík aplikáciou kritérií GSTC na konkrétnu destináciu. Proces hodnotenia umožňuje destinácii priamo sa podieľať na aplikácii kritérií GSTC na destináciu, pochopiť stav udržateľnosti destinácie v porovnaní s popredným svetovým štandardom a identifikovať oblasti na zlepšenie na základe kritérií GSTC . […]

Ako boli vyvinuté globálne kritériá udržateľného cestovného ruchu pre destinácie (GSTC-D).

Ako boli vyvinuté globálne kritériá udržateľného cestovného ruchu pre destinácie (GSTC-D).

Chronológia Potrebu globálnych kritérií udržateľného cestovného ruchu pre destinácie (GSTC-D) určil koncom roka 2009 think-tank Destination Stewardship, ktorý spoločne zvolali Royal Caribbean Cruise Lines a Sustainable Travel International. V dôsledku toho bola vo februári 2010 vytvorená pracovná skupina pre destináciu GSTC (ďalej len „pracovná skupina pre destinácie“). Metodológia pre vývoj GSTC-D bola schválená pracovnou skupinou v júli 2011, pričom bola informovaná […]

Zavolajte nám