Národná asociácia destinácií Slovenska (NADS) spravuje kritériá NADS, globálne štandardy pre trvalo udržateľný cestovný ruch;
ako aj poskytovanie medzinárodnej akreditácie certifikačným orgánom trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Vízia NADS

Cestovný ruch napĺňa svoj potenciál ako prostriedok sociálneho, kultúrneho a ekonomického dobra, pričom odstraňuje a vyhýba sa akýmkoľvek negatívnym dopadom svojej činnosti z hľadiska environmentálnych a sociálnych vplyvov. 

Misia NADS

​Byť činiteľom zmien udržateľného rozvoja destinácií, cestovania a turizmu na Slovensku, podporovaním zvyšovania vedomostí, porozumenia, prijatia a dopytu po praktikách udržateľného cestovného ruchu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Zavolajte nám