Kritériá destinácie GSTC

Kritériá destinácie GSTC

Kritériá destinácie GSTC (GSTC-D) sú postavené na desaťročiach predchádzajúcej práce a skúseností na celom svete a zohľadňujú množstvo smerníc a noriem pre trvalo udržateľný cestovný ruch zo všetkých kontinentov. Počas procesu vývoja sa s nimi vo viacerých jazykoch konzultovalo na celom svete, v rozvinutých aj rozvojových krajinách. Odrážajú certifikačné normy, ukazovatele, kritériá a osvedčené postupy z rôznych kultúrnych a geopolitických […]

Zavolajte nám