Kritériá destinácie NADS

Kritériá destinácie NADS

Kritériá destinácie NADS, vychádzajú z výsledkov vývoja globálnych kritérií cestovného ruchu pre destinácie GSTC-D, ktoré sa formovali desaťročiami predchádzajúcej práce a overovali skúsenosťami po celom svete. Zohľadňujú množstvo smerníc a noriem pre trvalo udržateľný cestovný ruch zo všetkých kontinentov. Počas procesu vývoja sa s nimi vo viacerých jazykoch konzultovalo na celom svete, v rozvinutých aj rozvojových krajinách. Odrážajú certifikačné normy, […]

Zavolajte nám