Obraz destinácií Slovenska očami National Geographic, koncom roka 2022

Sledujte s nami, ako nás vidí svet. 

Kto nie je v záujme National Geographic, neexistuje. Slovensko tam je, ale čo myslíte, toto je obraz o tlčúcom srdci Európy? Je toto o nás, o našom Slovensku?

Berte to tak. Každá destinácia sa musí vedieť prezentovať, aby sa stala aj príťažlivou. Dať do pozornosti nestačí. Vzbudiť záujem a vytvoriť skutočnú túžbu po poznaní si vyžaduje viac než investície do reklamy alebo bezduchých náhľadov.  Bez systémového prístupu k správe destinácií, žiaden marketing nemôže uspieť. To musí ísť ruka v ruke!

Pozrite, ako sú na tom naši bratia, Slovinci.

Zavolajte nám