Členstvo v NADS je vecou slobodnej vôle.

Je pre ľudí so srdcom, pre Slovensko.

Registrácia je bezplatná.

Každý sám sa rozhodne, aký druh členstva mu vyhovuje, prípadne svoj status môže časom zmeniť.

Zavolajte nám