Platforma pre zdieľanie pracovných príležitostí v rámci asociácie NADS a jej členskej základne.

Členská základňa je budovaná na morálnych a etických hodnotách, s rešpektom k individuálnej rozdielnosti členov. Preto aj práca v rámci členskej základne prináša každému pracovníkovi skúsenosti a ohodnotenie, akého sa mu na trhu práce nemôže dostať.

Princípy uskutočňovania práce v rámci NADS nemajú pracovnoprávny charakter, avšak zmluvné vzťahy sú plne v súlade s občianskym zákonníkom a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.

NADS

NADS This company has been verified by this domain - nads.sk

Bratislava, Slovakia

Národná Asociácia Destinácií Slovenska

No open jobs right now

Zavolajte nám