Destinácia

Destinácia

(Význam slova v zmysle NADS.)

Destinácia je všeobecne známe a návštevnosťou podporované miesto na Zemi, vybudované človekom, historicky osídlené alebo len navštevované ľuďmi.

Výraz pochádza z anglického slova “destiny” a jeho hlavným významom je “dedičstvo, dedovizeň”, ale aj cieľ cesty. Z histórie Slovenčiny poznáme dedovizeň otcovskú, rodovú, chránenú otčinami, či národnú, chránenú dŕžavami. Otcovská dedovizeň je majetkom potomka a jeho rodiny, národná dedovizeň je majetkom národa, žijúcom v dŕžave.

Každá destinácia na zemi disponuje primárnou a sekundárnou ponukou, pútajúcou pozornosť obyvateľov blízkych, aj ďalekých sídiel ľudí.

Primárnu ponuku predstavujú prírodné a geografické danosti, na mapách pevne ukotvené miesta, lokality.

Sekundárnou ponukou destinácie je dedovizeň, hodnoty, historicky vytvorené človekom.

Zavolajte nám