Udržateľná spoločnosť: príklady existujúcich riešení

Šťastná spoločnosť je zdravá, harmonická, dobre organizovaná, priateľská, užíva si blahobytu a pokroku. Skvie sa kultúrnosťou a civilizovanosťou. Vyhýba sa negatívnym, či rušivým faktorom a naopak, podporuje pozitívny prístup, stavia na občanovi, nie na technológiách, firmách, či na politických stranách.

Jedine šťastní jednotlivci vytvoria šťastnú spoločnosť, preto kľúčovým faktorom rozhodovania býva prednosť šťastia domácich ľudí, pred ziskami a tlakom trhových mechanizmov, či nadnárodných inštitúcií a korporácií.

Takáto spoločnosť je životaschopnou a udržateľnou.

Slovensko naopak, ovláda politická partokracia a právnici. Jedni, aj druhí tvrdia, že práve oni sú tým zjednocujúcim princípom spoločnosti, ale stačí pozornejšie pozrieť do rebríčka skutočne šťastných zemí a zisťujeme, že ani vykladačov zákona, ani politiku k šťastiu nepotrebujeme.

Konkrétne príklady uskutočniteľnosti, aj udržateľnosti šťastnej spoločnosti nájdeme aj v každoročných správach OSN o meraniach HDI – Human Development Index, (teda Index ľudského rozvoja), stačí sa prekliknúť na stránku HDR – Human Development Report.

HDI bol vytvorený s cieľom zdôrazniť, že ľudia a ich schopnosti by mali byť konečným kritériom hodnotenia rozvoja krajiny, nie len ekonomického rastu.

Nielen v ďalekom Bhutáne, ale aj v Európe skvelo prosperujú krajiny, kde sú právnici, ba aj politici len službou ľudu alebo dokonca ich remeslo je zakázané, ako rušivý faktor. Napríklad, vzhliadnite video o Andore. Tam niet právnikov, ani armáda, ani väznice. Pritom kriminalita je tam jedna z najnižších na svete, naopak je na špičke záujmu svetového turizmu a návštevnosti krajiny na svete. Priemerná dĺžka života je 83 rokov, bezplatné zdravotníctvo, pošta zadarmo, výborné služby, priateľskí ľudia a vynikajúce ceny v obchodoch…

Pre našinca, neuveriteľné veci. Ťažko uveriť.

Samotný index HDI síce ešte nehovorí priamo o šťastí obyvateľstva krajiny, vypracovaná metodika hodnotenia však verne odráža skutočný stav spoločnosti, ako aj celého sveta.  Zatiaľ čo naše Slovensko sa potáca niekde na 45. mieste, hlboko za Slovinskom, Českom, a o severských zemiach ako Fínsko, Dánsko, Švédsko, či Nórsko, ani nehovoriac. Tieto krajiny držia HDI v prvej desiatke na svete, spomedzi 191 hodnotených krajín sveta. Navyše, už päť rokov, počnúc rokom 2018, Svetová správa o šťastí -WHR, označila Fínsko za najšťastnejšiu krajinu na planéte.

Powered by BetterDocs

Zavolajte nám