Socionika

Socionika je typológia osobnosti. Predstavuje vynikajúci nástroj pri výbere osobností do tímov NADS.

Socionika je psychologický odbor nadväzujúci na výskum Carla Gustava Junga. Autorkou Socioniky je psychologička z Litvy, Aušra Augustinavičiūtė, ktorá Jungove preskúmala hlbšie a ľudskej psychike dala patričný systém. V roku 1961 vytvorila systém socioniky. Tá je oveľa hlbšia ako bežné typológie a navyše zohľadňuje vedomie a podvedomie každého typu. Tiež krásne vystihuje vzťahy medzi jednotlivými typmi, vrátane kompatibility či konfliktu.

Socionika sa najčastejšie používa pri hľadaní silných stránok človeka, hľadaní partnera, medziľudských vzťahoch, vytváraní pracovných skupín…

Socionika opisuje 16 typov osobností v spoločnosti, z ktorých každý typ má jedinečnú funkciu a svoje špecifické predurčenie. Majú svoje silné a slabé stránky a rozdielnosť medzi nimi je veľmi výrazná. Jednotlivé typy získali zapamätateľná mená podľa svojich významných nositeľov. Medzi sebou sa líšia Informačným metabolizmom, čiže spôsobom, akým vyhodnocujú a spracúvajú informácie z okolia.

16 typov osobností, podľa Socioniky

16 typov osobností, podľa Socioniky, je rozdelených do štyroch skupín po štyroch osobnostiach, zvaných kvadry.

1. kvadra (Don Quijote, Dumas, Robespierre, Hugo)

Prvá kvadra miluje nové nápady, možnosti a plány. Väčšinou prichádza s takými nápadmi, ktoré by iným nezišli ani len a um

 • I. Don Quijote – vynálezca, inovátor

Je dobrým inovátorom, rád premýšľa, zaoberá sa novými nápadmi a myšlienkami ako niečo zlepšiť. Rád sa rozpráva s inými, zbytočnosťami sa nezaoberá, za jednotlivými vecami hľadá zmysel. Celý svoj život sa učí. Hlavu má v oblakoch, príliš veľa premýšľa a to má za následok, že často zabúda na svojich blízkych.

 • II. Dumas – usmierovateľ, pečovateľ

Emócie považuje za neoddeliteľnú časť z jeho života, vždy sa podľa nich aj rozhoduje, či koná. Rád objavuje, rád skúša nové veci. Je starostlivý, vie ako na niekoho zapôsobiť. Snaží sa o udržanie dobrých vzťahov. S inými jedná eticky a diplomaticky.

 • III. Robespierre – analytik, vedec

Rodený analytik, ktorý verí, že všetko v živote má svoj zmysel. Svojou úprimnosťou často niekoho raní. Pocitom a citom síce nerozumie, lásku nedáva najavo, ak však stratí blízku osobu, bude z toho veľmi smutný. Ak sa mu do niečoho nechce, tak sa do toho nebude púšťať, okrem toho nedokáže vykonávať prácu, ktorá ho nebaví. Taktiež nedokáže pracovať pod nátlakom.

 • IV. Hugo – nadšenec

Nadšenec, ktorý rozumie emóciám, pocitom, citom. Je empatický. Má rád zábavu. Je výborným a zábavným rečníkom. Rád sa zoznamuje s novými ľuďmi. Svoju rodinu považuje za to najdôležitejšie na svete a pečlivo sa o ňu stará. Je veselý, nápomocný, ochotný, dobrý organizátor a otvorený človek.

2. kvadra (Žukov, Jesenin, Maxim, Hamlet)

Druhá kvadra je skupina ľudí bojujúca za spravodlivosť a správny systém. Všetko čo robia, musí dávať nejaký zmysel.

 • V. Žukov – vodca, stratég

Vodca a stratég, ktorý sa veľmi rýchlo orientuje v daných situáciách a svoj cieľ má stále na očiach. Prekážky a výzvy zdoláva šikovne, rád buduje (fyzicky i emočne). Jeho vytrvalosť sa zvyšuje počtom prekážok, ktoré treba prekonať. Je súťaživý, rád bojuje za svoju pravdu. Vie rozdeľovať úlohy a dávať rozkazy, ale nerád ich dostáva. Veľmi často sa dostáva do vysokých pozícií alebo si založí vlastnú firmu. U ľudí si všíma najprv ich slabosti a nedostatky. V komunikácii s ľuďmi môže byť netolerantný. Hodí sa tam, kde je potreba silné osobnosti, flexibilné stratégie, logické myslenie a vedenie ľudí.

 • VI. Jesenin – romantik, lyrik

Usmievavý romantik, ktorý pôsobí, ako zasnívaný a bezstarostný človek. Má blízko k prírode a k ľuďom. Rozumie emocionálnym stavom a vie s nimi pracovať, aj na diaľku. Komunikuje citlivo a ohľaduplne, avšak občas, ako sa hovorí, „vystrčí rožky“. Ľahko spríjemní niekomu náladu, dokáže iných rozveseliť a odvádza pozornosť (svoju i iných) od negatívnych vnemov. Rád sa usmieva (aj keď hovorí niečo nepríjemné, alebo bolestivé). Na stretnutia chodí na čas. Je zvedavý a často pôsobí ako filozof s jemným zmyslom pre humor. Má estetické cítenie a miluje krásu. Môže sa u neho objaviť aj perfekcionizmus. Hodí sa do umeleckej oblasti a pre spríjemnenie atmosféry, nálady.

 • VII. Maxim – inšpektor, pragmatik

Starostlivý pragmatik, ktorý má rád poriadok a štruktúru. Svoje veci má zoradené, všetko má svoje meisto a nemá rád, keď niekto narúša jeho sytém. Vyznačuje sa dôkladnosťou, presnosťou a starostlivosťou v profesijných záležitostiach. Rád plánuje, skúma a spracováva jednotlivé informácie. Nerád sa baví o nezmysloch. Je silný, pracovitý, má rád výzvy a rovnaké kritériá vyžaduje aj od druhých. Stojí nohami pevne na zemi a občas až príliš analyzuje. Všetko si overuje, aj to, čo hovoria ostatní. Hodí sa tam, kde je potreba starostlivosť, organizovanie, kontrola a poriadok.

 • VIII. Hamlet – herec, učiteľ

Herec, ktorý neskýva svoje emócie. Učiteľ, ktorý dokáže zaujať publikum. Rád intonuje s hlasom, dokáže predvídať a intuitívne vie, v ktorú chvíľu čo predviesť. Je dobrý v rétorike. Je tiež výborným obchodníkom, na schôdzi však nemusí pôsobiť ako riaditeľ, alebo zamestnanec, ale skôr ako herec. Nebojí sa klásť otázky, zaujíma sa o iných a rád filozofuje. Hodí sa tam, kde je potreba zapojiť intelekt so súcitom a presvedčiť, či zaujať publikum.

3. kvadra (Balzac, Napoleon, London, Dreiser)

Do tretej kvadry patria ľudia, ktorí radi pracujú s vedomím, že ich práca bude mať efektívny výsledok.

 • IX. Balzac – kritik, pozorovateľ

Kritik, ktorý dokáže predvídať priebeh budúcich udalostí. Pozorovateľ, ktorý pozorne sleduje priebeh života. Dobrý detailista, rozpoznáva tendencie. Dobre sa orientuje na trhoch. Vytvára katalógy, databázy, archívy a zbierky. Robí tie úkony, ktoré vedú k výsledku a finančnému návratu. Vie pracovať s peniazmi. Vo svojej práci má tendenciu byť profesionálom a stále na sebe pracovať. Je schopný zhodnotiť informácie, ktoré získal. Svoje emócie neovláda najlepšie a väčšinou ich ani moc neprejavuje. Hodí sa tam, kde je potrebné hľadať tendencie, vyhotoviť databázu či dôkladné analýzy.

 • X. Napoleon – politik, diplomat

Napoleon sa v živote nestratí. Rodený líder, vodca, dobrodruh a výborný spoločník. Tento veľmi sebavedomý typ chce byť vždy stredobodom pozornosti. Jeho energia je nákazlivá, dokáže strhnúť dav. Problémy rieši ihneď, vie improvizovať, väčšinou neváha. Dlhodobé plánovanie nie je jeho silná stránka. Väčšinou vie odhadnúť, kto má v konfliktoch pravdu, tým pádom hádky a konflikty veľmi rád rieši. Napoleon dbá na zovňajšok a aj na svoje okolie. Vždy chce byť ten najlepší, prvý vo všetkom. Vyhľadáva spoločnosť úspešných ľudí, v prestížnom prostredí sa pohybuje prirodzene, očarí lichôtkami a dokáže viesť debaty na rôzne témy. V ľuďoch vzbudzuje dôveru, a tak sa mu darí balansovať často protikladné názory rôznych skupín. Môže byť z neho úspešný diplomat, moderátor, podnikateľ, alebo herec.

 • XI. London – podnikateľ, priekopník

London uvažuje nad vecami výhodne. Hľadá najlepšie riešenie s najväčším prínosom pre firmu, spoločnosť. Je schopný nájsť si prácu a rýchlo si zarobiť. London je pohotový a akčný. Neustále niečo robí, na niečom pracuje. Nedokáže dlho oddychovať – keď s jednou vecou skončí, druhou začne. Bavia ho moderné technológie. Hovorí k veci, robí jasné závery, pôsobí odhodlane a bezstarostne. Je dobrý kritik, aj od iných očakáva úprimnú spätnú väzbu, úprimný názor. Zaoberá sa len tým, čo má pre neho nejakú cenu, alebo hodnotu. Pracuje vo veľkom, nebojí sa investícií a veľkých zákaziek. Rád buduje niečo hodnotné. Má nadanie pre podnikanie a prácu s peniazmi. Dokáže presne predpovedať, kam sa jeho podnik, či firma o pár rokov dostane. Hodí sa tam, kde je potreba dobre a svižne pracovať, efektívne riešiť problémy a zdarne dokončiť dielo.

 • XII. Dreiser – strážca, ochránca

Dreiser je empatický a vrelý človek, pre ktorého sú dôležité predovšetkým morálne princípy a spravodlivosť. Má v sebe zakorenenú túžbu pomáhať a vychádzať druhým v ústrety. Je to fyzicky aktívny človek. Rád pracuje vlastnými rukami a nezľakne sa namáhavej práce. Teší ho okamžitý výsledok a praktické využitie. Dokáže sa prekonať, vziať zodpovednosť za svoje činy. Je starostlivý a opatrovateľský typ. V rodine obhajuje toho slabšieho. Vyžaruje z neho prirodzená autorita, pevnosť a stabilita. Trvá na etických princípoch a hodnotách a v tomto smere obohacovať druhých ľudí. Je výborný terapeut, masér, a tréner. Je nadaný v práci so zvieratami a postihnutými ľuďmi. Hodí sa tam, kde je potreba spojiť silu s empatiou.

4. kvadra (Gabén, Huxley, Stierlitz, Dostojevský)

 • XIII. Gabén –  majster, remeselník

Remeselník, ktorý miluje prácu rukami. Pracuje detailne a s citom pre estetiku. Ako žena vie pripraviť domácnosť, naaranžovať ju a variť veľmi chutné jedlá. Ako muž vie opraviť to, čo sa pre iných môže zdať neopraviteľné / nenapraviteľné, neustále niečo zdokonaľovať a vyrábať vcei vlastnoručne. Potrpí si na kvalitu, ocení komfort a pohodlie. Je to citlivý človek, no nedáva to najavo. Často pôsobí chladnokrvne. Nemá rád prílišné emocionálne výkyvy a “scény”, keď sa z niečoho “robí holó”. Od svojich blízkych si vyžaduje obdiv. V práci je často individualista sa sklonom k ​​perfekcionizmu. Pri práci je trpezlivý, avšak nezapája sa do práce, ktorá neposkytuje praktické výsledky. Vie pracovať s peniazmi. Ak ho niekto raní, nezabudne, práve preto sa zo svojich skúseností učí. Hodí sa tam, kde je potrebná starostlivosť, zmysel pre detail a praktickosť.

 • XIV. Huxley – motivátor, reportét

Psychológ, ktorý vidí do duše iných ľudí. Vie odkryť talent iných a povzbudiť ich k jeho využitiu. Vie, ako niekoho rozveseliť a dodať mu nádej. Mohol by robiť poradenstvo pri riešení mimoriadnych životných situácií. Výborne sa orientuje vo vzťahoch a vie, kam vzťah s dotyčným bude smerovať. Občas pomáha druhým až príliš a preto je vyčerpaný. Unavený býva aj z rutinných záležitostí a ku svojej tvorbe potrebuje veľa voľnosti a slobody. Huxley nie je žiadny detailista a pracuje celkom chaoticky, avšak jeho práca je vždy výsledkuhodná. Vie ľuďom ukázať víziu a namotivovať ich k jej realizácii. Vo svojich prejavoch sa ukáže jeho talent na rétoriku a hodí sa tam, kde je potreba tohto nadania spolu s pohotovú reakciou. Uplatní sa ako moderátor, reportér či prednášajúci.

 • XV. Stierlitz – riaditeľ, organizátor

Pracovitý, zásadový a rozumovo založený človek. Ctí si zákon a poriadok. Dodržiava pravidlá a vyžaduje to aj od ostatných. Má prísne kritériá tak ako pre svojich blízkych, tak i pre okolie. Vie si vytvoriť komfortné podmienky na prácu. Je to praktický človek. Cení si výlučne užitočné veci. Má rád kvalitné služby, reaguje na výhodnú kúpu, zľavy. Vie seba i svoju rodinu finančne zabezpečiť. Je poriadkumilovný, váži si svojich vecí, vníma ich hodnotu a udržuje ich v kvalite. Dobre varí, dbá o svoje zdravie, pravidelne športuje, chodí na masáže, výlety či pestuje kvety. Má rád noblesu – spoločenské akcie, plesy, divadlo. Hodí sa tam, kde je potreba spojiť kvalitu a komfort a udržiavať pracovné nasadenie.

 • XVI. Dostojevský – humanista, sociológ

Jeho ideálom je dokonalý obraz funkčnej spoločnosti. Rád spája ľudí. Jeho myseľ je zameraný na blaho všetkých. Dokáže chápať kohokoľvek, lebo je schopný vidieť veci z mnohých uhlov pohľadu. Vie zdieľať svoje vízie a ideály. Tieto ideály sú založené na faktoch súčasnej situácie v spoločnosti. Vždy vníma globálny dopad ľudského správania. Vo veciac vidí súvislosti. Detailista. Má sociálne sklony a vysoký zmysel pre spravodlivosť. Jeho ideálnou predstavou je efektívne zdieľanie v rámci jedného komunitného celku alebo spoločenstiev. Budúcnosť vidí vždy ružovo. Optimista, idealista. Hodí sa tam, kde je potrebná vysoká sociálna a emočná inteligencia.

Powered by BetterDocs

Pridaj komentár

Zavolajte nám