Politika má slúžiť rozvoju civilizácie, harmonizovať medziľudské vzťahy, k spoločnému prospechu. Politici majú slúžiť cti a mravnosti.

Politici majú slúžiť cti a mravnosti. Sú to sluhovia, nie drábi a už vôbec nie vládci nad nami. Budú len tým, čo im sami dovolíme.

Poslaním politiky je byť kompasom smerovania, indikátorom hrozieb a katalyzátorom toxických úchyliek v spoločnosti, k udržaniu osvedčených hodnôt, vedúcich k všeobecnému blahu a pokroku, k trvalo udržateľnej civilizácii.

Namiesto toho história priniesla najrozmanitejšie izmy, kulty a náboženské sekty, prefíkane narábajúce s vedomím národov, odoberajúc slobodné myslenie jednotlivcom, s cieľom zvrátiť civilizovaného človeka späť do ríše zvierat.

Otto von Bismarck definoval politiku ako umenie možného.

Dnes sa politika chápe ako umenie správy štátu. Inými slovami, politika je nad všetkým, čo sa týka vecí verejných. Politika je nástrojom moci. Lenže dnešná politika tvrdo a hrubo zasahuje aj do tých najintímnejších oblastí života a namiesto blaha, prináša ľuďom teror moci, narúša vzťahy, rúca rodiny, štáty, svet obracia naruby. Politika sa rozhodne vymkla z predstáv starých Grékov, aj moderných filozofov, snažiacich sa prispieť k udržateľnosti sveta ľudí.

Doterajšia politika, prakticky vždy zlyhala a jej výsledkom je rozvrat, vojny medzi národmi, dokonca aj občianske, bratovražedné vojny, genocídy národov.
Ktosi sa nám snaží nahovoriť, že iné riešenie neexistuje. Naozaj?

Sme len ovce, vedené na porážku? Odovzdane idúce za vlkmi v barančom rúne?

Nuž teda, ak aj sme len ako tie ovce, mali by sme ísť za dobrou pašou a zdravou vodou.

Poblúdených a naničhodných pastierov musíme ponechať ich osudu. Jarmu vazalov moci, ktoré uplietli na nás.

Žiaden pastier nedokáže obrátiť stádo sám, bez psov a nadháňačov a žiaden pes nebude poslúchať gazdu, ak z toho nekuká nejaká odmena.

Západná spoločnosť sa rada skrýva za demokraciu. No, práve poslaním demokracie bolo predchádzať koncentrácii moci v rukách pár jednotlivcov a rozhodovanie vo veciach verejných malo byť delegované do zodpovednosti tých, ktorí svojou mravnosťou a láskou k blížnym, ako aj plodmi svojho života presvedčili, že sú tejto zodpovednosti hodní. Aj to len vtedy, keď taká potreba vznikne a nie nonstop. Mala to byť česť a nie bič na ľudí. Len tí, ktorí sú zdraví a šťastne žijú v dostatku, môžu svojou múdrosťou nezištne pomáhať a povznášať spoločnosť. 

Zlodeji, podvodníci, či opilci a blázni, potácajúci sa zo strany na stranu, prešľapujúci vo vlastných exkrementoch, nemôžu a nesmú mať oprávnenia nivočiť životy ľudí a rovnováhu spoločnosti.

Politika sa stala živnosťou, honbou za peniazmi a mocou, po chrbtoch národov.

Azda neexistuje väčšia korupcia, faloš a zlo, než je v dnešnej politike. Pokiaľ sa nevieme od politiky úplne a naraz oslobodiť, rozhodne by sme politikov mali prestať platiť za to, že nám beztrestne robia zle. Nech politiku robia len občania, ktorí dokážu prijať zodpovednosť, bez nároku na odmenu. To by veľmi rýchlo zúžilo politické spektrum, Babylon korupcie.
Je to len a len na nás, aby sme sa rozhodli, akú spoločnosť chceme zanechať pokoleniam.
Ak začneme veci nazývať pravými menami, môže dôjsť k pravde. 

Predsa neexistuje vyšší princíp, než posvätné právo na život. Ten, kto usiluje o život druhých, je vrah! Politik, nepolitik.

Práve a jedine rodina je zárukou udržania života človeka. Kto ničí rodinu, vyhladzuje národy, vraždí civilizáciu.

K blahu dôjdeme, ak začneme oň sami usilovať. V slobodnej vôli a dobrej viere.

Prvým krokom k záchrane ľudskosti je sústrediť sa na hodnoty, vedúce k napĺňaniu všeobecného blaha a šťastia.

Dnes, pre stromy, nevidíme les.

Treba trochu poodstúpiť, možno aj viac ako jeden krok, aby sme znovu videli civilizáciu, ako spoločenstvo jednotlivých ľudí, ich rodín a komunít.

Vráťme sa k princípom občianskej spoločnosti

nie k propagande a prežitým izmom, vráťme sa k rešpektu voči zákonitostiam prírody, matky života.

Nie je pravdou, že šťastná spoločnosť je len utópiou.

Za príklad nech nám slúžia štáty ako Bhután na východe, Dánsko na západe, Fínsko,  podobne aj Švédsko a Nórsko na severe, Andora na juhu alebo aj naši bratia Slovinci. Vezmime si to dobré, čo nám zostalo po našich predkoch, vyskúšajme aj osvedčené vo svete.

Vytiahnime hlavy z piesku, lebo doba nás už kope do zadku.

Zavolajte nám