SOCIOLÓGIA

Človek je jedinečnou bytosťou na Zemi, Žiadny druhý úplne rovnaký sa nenarodí, ani nevytvorí zo skúmavky. Čaro našich génov však vytvára určité spoločné rysy, vedúce k vzájomnej podobnosti niektorých ľudí. Nielen telesných, ale aj duševných, o čom svedčí aj história človeka. Tieto podobnosti vedú k príťažlivosti medzi ľuďmi a dávajú základ pre vytváranie spoločenstiev a náuke o týchto javoch, sociológii ako takej.

Zavolajte nám