Strechou sa nezačína, ani len stavba zemľanky. 

Systém destinačného marketingu a manažmentu NADS, pre Slovensko, DMMS, je postavený na pevných základoch civilizovaných medziľudských vzťahov, ako  hodnôt, ktoré NADS zhrnulo vo nasledovnom desatore.

Ďesatoro budovania nášho domova, destinácie, dedovizne, pre nás a dedičstva pre ďalšie pokolenia

Už to, že práve Ty venuješ pozornosť týmto stránkam, je dobrá správa. Pokiaľ sa stotožňuješ s nasledovnými hodnotami Desatora NADS, pridaj sa k obnove svojej destinácie spolu s nami. 

1. Gruntom sme my

Človek je zo ženy a muža, inak by ľudia neboli. 

Aby bol z gruntu úžitok a niečo dobrého z neho vzišlo, či postavil sa  dom na ňom, dobrý gazda sa v prvom rade o pôdu, o rodnú hrudu svedomito postará. Tak, ako na každom kúsku pôdy záleží, rovnako aj na každom z nás.

Všetci sme si rovní, ako ten pozemok nachystaný pod stavbu.

2. Domom je rodina

Bez rodiny, by nebolo žiadnej spoločnosti, ani budúcnosti pre človeka, pre jeho pokolenia. Každá rodina stojí pleciach predkov a jej budúcnosť je  v rukách potomkov. 

Domov každej rodiny je tam kde žije a víta svojich hostí. Je prirodzenou destináciou. Jej história a súčasnosť, dedičstvo, dedovizeň, dŕžava, otčina, slovom pôda z ktorej sme vzišli. 

3. Základmi domu sú vzťahy

Život v pravde, múdre a spravodlivé pravidlá, rešpektujúce prírodné zákonitosti, zmeny a znamenia času, či rozdielnosť potrieb svojich príslušníkov, tvoria základ udržateľnej rodiny. Pevnými základmi sa stávajú len vtedy, ak vedú k šťastiu celej rodiny, ako spôsobu života. Betónom do základov je kreativita a súdržnosť celej rodiny.  

Vzťahy sú ako kormidlo na lodi, bez ktorého žiadna loď svoj prístav nenájde. Loď bez kormidla, skôr, či neskôr narazí na skaly.

V šťastnej rodine sú všetci šťastní a tvoriví. Taká rodina môže šíriť radosť ďalej. V dobrej rodine každému záleží na šťastí toho druhého. Avšak nešťastní ľudia šťastím neoplývajú. Ako by ho mohli rozdávať? 

4. Životný priestor, ako steny domu

Budovanie životného priestoru nikdy nekončí. Vyvíja podľa potrieb rodiny a požiadaviek doby. Keď treba pristaví sa k tomu, čo už je. 

Z toho, čo je po ruke a na čo máme. Vyberie sa to vhodné a nevhodné sa odloží nabok. 

Steny ohraničujú, ale aj dvíhajú stavbu, chránia dom zvonka, aj čo je v ňom. Okná do domu privedú teplo a svetlo slnka, dvere sú otvorené každému človeku, v dobrej vôli. Cez okná vidíme von a dverami za tým ideme a domov sa vraciame. 

5. Vedenie rodiny, ako strecha nad hlavou

Strecha domu, je ako perina. Chráni dom zhora, aj teplo domova. Nestačí mať pevné základy a múry, ak ich strecha nechráni alebo je deravá. Zastrešením rodiny je zámer jej udržateľnosti. Ciele a spôsob ich napĺňania, ktoré sú posvätné každému.

Dom bez strechy nemá budúcnosť, rýchlo ho nahlodá zub času. 

6. Príjem do domu

Záhrada a role dajú poživeň, sebestačnosť rodiny. Pravda, ak sa darí. Ak aj niečo pochýba, sused možno rád vymení za to, čoho my máme dostatok a jemu zase chýba. Alebo za peniaze, no peniazmi sa smäd na púšti neuhasí, hladné brucho nezasýti. Keď ich treba, vždy sa nájde niekto, kto ich má viac ako sám potrebuje. Peniaze nevedia od koho sú, ale pomoc je vždy adresná a konkrétna.

Nepozerám, čo kde lieta, robím, čo ma živí. Nedvíham ruky k nebu, radšej si do nich napľujem a chytím sa roboty.

Peniaze zotročujú len toho, kto sa nestará o svoje. 

7. Domov rodiny

Vôňu domova robí atmosféra, ktorá v ňom panuje, nie výbava interiéru.

“Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí!”

Kde sa dobre darí, dom šťastím dýcha na každého v ňom. Taký má byť domov, kde sa rodia ďalšie pokolenia. Na tom záleží krása domova, nie na nábytku a čačkách. Tvorivý duch šťastnej rodiny sa aj o krásu tela aj radosť ducha postará. Aj o lesk a dobrú povesť rodiny. 

Nie v zrkadle, ani v nadbytku sa skvie blaho a šťastie rodiny, ale v nás. S radosťou vytvorené sa krásnym stáva, s láskou navarené chutí a uzdravuje.

8. Rozvoj rodiny

Rodina bez potomstva rodina zaniká, ako ten prameň na púšti, ktorý len v púšť vyústi a nemá sútok s iným.

Budúcnosť rodiny závisí na potomstve.

 Harmónia buduje, chaos, rúca. Vedieť dávať a prijímať, prináša súlad. Dávať s radosťou, dva krát poteší každého. Darcu, aj obdarovaného. Darca je šťastný z radosti obdarovaného, to sú dvaja. Ďalšími dvomi radosťami je radosť z daru a aj z priazne blížneho svojho. Koľko radosti je to spolu?

Vedieť dávať a prijímať je šťastím, ak porozumieme kúzlu: 1+1=4

Najväčšou poctou  a darom súčasne, je byť osožným pre druhých. Ten kto premešká príležitosť pomôcť, trpí viac ako odmietnutý alebo ten núdzny. Pomáhať treba tam, kde nás o to žiadajú, to je robiť dobro. Nanucovať svoju účasť, bez vyzvania, je dobro páchať. Pretože nasilu chcieť dobro druhému, je dobrom len pre seba samého. 

Rešpekt udržuje pokoj a prináša príležitosť, aj čas na rozvoj.

9. Rozvoj spoločnosti

Rodina, rodine, ako sútok potôčikov, tvorí potok, potoky sa zlievajú do riek a rieky ústia v moria a oceány.

Každý unesie len toľko, na čo mu sily stačia. Na čo rodina nestačí, pomôže iná rodina a spolu toho zvládnu omnoho viac, než každý osve. Odkaz Svätoplukových prútov nabáda k svornosti nielen vtedy keď je treba silu, ale aj ducha treba spájať.  Pri práci, aj pri zábave, k vzájomnej ochrane spoločného šťastia v rodine, vo svojich otčinách, destináciách, v Srdci Európy, našom sLOVEnsku. Rodina, rodine je dáva budúcnosť.

10. Udržateľná spoločnosť

Príťažlivosť destinácií, je daná spolunažívaním ľudí a komunít, v nich obsiahnutých. Bez ohľadu na národnosť, farbu pleti, či pôvodu, pre domácich aj ich hostí.

Dobré sa samo chváli, hojnosť alebo dostatok vzbudzuje úctu, prebytok zase závisť. Bieda  nie je príťažlivá pre návštevníkov a je zlou vizitkou domácich.

Naša krajina je  srdcom Európy, tlčúcim v harmónii so svojim ľudom. V radosti, aj bolesti. Nemôžeme naraz ozdraviť celé Slovensko, ale môžeme sa o to pokúsiť v tých lokalitách, kde sú ľudia na to pripravení. Pospájať ich do spoločného prúdu, ktorý strháva cestou aj ďalších.

Našou snahou nie je presviedčať ľudí o svojej pravde, ale vytvoriť platformu, pre každého, kto sa hlási k týmto hodnotám a má chuť aj priložiť ruku k spoločnému dielu.

Zavolajte nám