Prehľad služieb Bizagi Modeler 4.0

Prehľad služieb Bizagi Modeler 4.0

Kľúčové slová : notácia, celosvetový, akceptovaný, štandard, rola Prehľad Vy a váš tím môžete spolupracovať na svojich obchodných procesoch v štandardnom BPMN pomocou Bizagi Modeler. BPMN (Business Process Model Notation) je celosvetovo akceptovaný štandard notácie pre modelovanie procesov. V závislosti od vašej roly môžete modelovať, dokumentovať, simulovať, publikovať a zdieľať procesy, ak ste editor. Prispievatelia môžu komentovať ktorýkoľvek krok procesu, aby poskytli spätnú väzbu, a nakoniec, […]

Zavolajte nám