Úvod do DMMS

Úvod do DMMS

DMMS – Destinačný marketing a manažment Slovenska Predstavuje systém správy medziľudských vzťahov, špecifický podľa destinácií, vytvorený na skúsenostiach z domova, aj zo zahraničia a z vlastnej histórie slovenského národa. Výzvou doby je reagovať na zmeny tak, aby sme sa nemuseli hanbiť pred našimi potomkami. Je na nás čo po sebe zanecháme ďalším pokoleniam. DMMS vychádza z existujúcich, praxou overených hodnôt, […]

Zavolajte nám