Na čo slúžia členské poplatky a členské vklady

Ročné členské vklady alebo členské poplatky, slúžia na krytie réžijných nákladov na správu a administratívu NADS. Ďalšie členské vklady predstavujú dobrovoľný záväzok člena navýšiť svoj členský vklad o ním stanovenú čiastku, za určitú dobu, dohodnutou formou. Tento záväzok je zapísaný v úlohách osobného projektu člena.Členské vklady predstavujú inštitút darcovstva a zbierky. Sú odpočítateľné z dane z príjmu člena a slúžia […]

Cestovný ruch a destinácie

Rado by sa zaužívalo, že cestovný ruch je dôvodom pre budovanie a správu destinácií a vôbec všetko okolo destinácií sa chápe ako záležitosť cestovného ruchu a biznisu v tomto odvetví. Je to skutočne tak? Cestovný ruch je skutočne tým najväčším biznisom na svete, ďaleko pred všetkými trhmi, Je však len médiom, akoby nosičom podnetov, ale sám o sebe histériu, či […]

sLOVEnia

Slovinsko v zozname prvých 23 krajín na svete! Za sedem rokov praxe v zmysluplnom destinačnom marketingu a manažmente, Slovinsko preskočilo aj mnohé bohaté západné krajiny. Dnes predstavuje siedmu najpríťažlivejšiu destináciu Európy. Ako sa k tomu dostali?  Prepni na stránky Slovenia Info! Pravda, aj my máme množstvo atraktivít primárnej aj sekundárnej ponuky. Prístup k moru nám však chýba, aj to je […]

Zavolajte nám