NADS – uvoľnenie nevyužitého potenciálu Slovenska

Myšlienka NADS vznikla v srdciach rodu verných, sveta skúsených Slovákov, na Slovensku žijúcich, práve v snahe pomôcť Slovenskému ľudu. Keď sa bude ma národ dobre, povedie sa dobre aj štátu. V prvom rade však je potrebné pomôcť priamo občanovi, bez predražených medzičlánkov a politických vplyvov. NADS ponúka prospech zhodnotenie a výhody, všetkým ľuďom dobrej vôle, už len z toho, že […]

6 krokov pre podniky v cestovnom ruchu na vytvorenie skvelých cestovných balíkov

Vytváranie cestovných balíkov zahŕňa spoluprácu s ďalšími miestnymi podnikmi v oblasti cestovného ruchu na vytváraní nových ponúk. Úspešné balíčky zlepšia zákaznícku skúsenosť, zvýšia výdavky a dĺžku pobytu. V tomto príspevku vám vysvetlíme ako. Spolupráca pre rast zlepšenie podnikania , obsah , spolupráca v oblasti cestovného ruchu Naposledy aktualizované 17. septembra 2021 Balenie ako stratégia rastu Podniky v oblasti cestovného ruchu, […]

Booking.com: Správa o udržateľnom cestovaní 2019

Globálni turisti preferujú ekologické ubytovanie 70 % svetových cestovateľov tvrdí, že by si s väčšou pravdepodobnosťou rezervovali ubytovanie s vedomím, že je ekologické, či už hľadajú trvalo udržateľný pobyt alebo nie. Pokiaľ však ide o uznanie trvalo udržateľného miesta na pobyt, takmer tri štvrtiny (72 %) cestovateľov z celého sveta uviedlo, že nevedia o existencii environmentálnych značiek pre dovolenkové ubytovanie, […]

STANOVY NADS

PREAMBULA Národná asociácia destinácii Slovenska (ďalej iba NADS, príp. asociácia) vznikla ako záujmové nezávislé združenia fyzických a právnických osôb, pôsobiacich v destináciách svojou tvorivosťou, odbornou alebo občianskou starostlivosťou k prospechu svojich regiónov, ako aj k zvyšovaniu príťažlivosti a pohostinnosti destinácií k ich návštevníkom. NADS je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a je nositeľom práv a povinností. Za destináciu sa považuje integrovaný súbor miestnej ponuky […]

GSTC uznávané štandardy

Normy uznávané GSTC sú normy udržateľného cestovného ruchu, ktoré dodržiavajú kritériá GSTC a sú s nimi ekvivalentné. To znamená, že kritériá GSTC sú zahrnuté v súbore noriem, ktoré vlastní certifikačný orgán alebo miestna, národná alebo špecializovaná organizácia cestovného ruchu. Stav uznania GSTC sa vzťahuje na samotný štandard/systém a znamená, že štandard alebo systém trvalo udržateľného cestovného ruchu bol posúdený technickými odborníkmi […]

Akreditácia pre certifikačné orgány

Akreditácia pre certifikačné orgány na certifikáciu podľa kritérií GSTC alebo podľa uznávaného štandardu GSTC GSTC Accredited znamená, že certifikačný orgán (CB) udeľuje certifikáciu podľa procesov, ktoré sú v súlade s medzinárodnými štandardmi a osvedčenými postupmi. Firmy certifikované akreditovaným CB môžu – ak sa tak rozhodnú – používať logo GSTC spolu so značkou CB v súlade s licenčnými požiadavkami GSTC. Status GSTC […]

Certifikácia podnikov

Získanie certifikácie ako trvalo udržateľný hotel/ubytovanie Cestovatelia a vaši kolegovia klienti čoraz častejšie hľadajú potvrdenie o zavedených postupoch udržateľnosti ( Správa o udržateľnosti Booking.com 2021 ). Cestovné kancelárie stále viac hľadajú produkt, ktorý je nielen certifikovaný ako udržateľný, ale aj certifikovaný certifikačným orgánom, ktorý má akreditáciu GSTC ( odporúčanie Trivago ). Certifikácia akreditovaným certifikačným orgánom znamená, že váš produkt alebo služba cestovného ruchu […]

Poslanie NADS

Vízia NADS Bez ohľadu na politickú a ekonomickú situáciu, cestovný ruch predstavuje najdynamickejší a naefektívnejší trh na svete. Práve cestovný ruch napĺňa svoj potenciál ako prostriedok sociálneho, kultúrneho a ekonomického dobra, pričom odstraňuje a vyhýba sa akýmkoľvek negatívnym dopadom svojej činnosti z hľadiska environmentálnych a sociálnych vplyvov. Misia NADS ​Byť činiteľom zmien udržateľného rozvoja destinácií, cestovania a turizmu na Slovensku, […]

GSTC Slovník pojmov trvalo udržateľného cestovného ruchu

Slová a frázy môžu často vyjadrovať rôzne významy v závislosti od okolností, aplikácie, miesta a niekoľkých ďalších faktorov. Nasledujúci glosár objasňuje mnohé z pojmov znázornených v kritériách GSTC a termíny súvisiace s certifikáciou podnikov a destinácií , akreditáciou certifikačných orgánov a uznávaním noriem . Niektoré definície boli čerpané alebo upravené z organizácií alebo referenčných materiálov týkajúcich sa najuniverzálnejšie uznávaného významu. Term Definition   Termín Definícia English   Slovak   Access Permission, […]

Cestovný priemysel: Prehľad jedného z najväčších odvetví služieb

Cestovný ruch je jedným z najväčších odvetví služieb na svete, ktorý je v modernej dobe čoraz dôležitejší.  Zameriava sa na pohyb ľudí z jedného miesta na druhé, ako aj na služby, ktoré na ceste vyžadujú, a je úzko spätý okrem iného s  pohostinstvom  a hotelovým priemyslom. V tomto článku sa dozviete viac o tom, čo je cestovný ruch a o rôznych […]

Zavolajte nám