Na čo slúžia členské poplatky a členské vklady

Ročné členské vklady alebo členské poplatky, slúžia na krytie réžijných nákladov na správu a administratívu NADS.

Ďalšie členské vklady predstavujú dobrovoľný záväzok člena navýšiť svoj členský vklad o ním stanovenú čiastku, za určitú dobu, dohodnutou formou. Tento záväzok je zapísaný v úlohách osobného projektu člena.
Členské vklady predstavujú inštitút darcovstva a zbierky. Sú odpočítateľné z dane z príjmu člena a slúžia na podporu financovanie projektov.
So svojimi členskými vkladmi narába každý člen individuálne, priebežne, podľa angažovanosti a jeho osobných záujmov.

Zavolajte nám