Priestor pre označenie problémov, v bežnej praxi NADS.

Problémy boli, sú a budú a práve vďaka problémom nachádzame riešenia situácií a tak postupne smerovať k udržateľnej spoločnosti.

Lampáreň je nástrojom etiky a morálky členskej základne asociácie.

Skôr, než osobné animozity, riešme spolu situácie a dôvody, vedúce k disharmónii v medziľudských vzťahoch, v rámci NADS.

Zavolajte nám