Oživenie destinácií a povesti Slovenska zavedením systému DMMS do praxe

Prvoradou otázkou je čo to vlastne DMMS je?

No, ak už odpovede poznáte, prečo je príťažlivosť Slovenska stále hlboko pod čiarou ponoru? Nielen pre návštevníkov, ale predovšetkým pre občanov SR.

Jedným z hlavných prínosov DMMS, v každej krajine, kde sa systém zaviedol správne, je jeho veľká rezistencia voči politickým vplyvom a reštriktívnej politike štátu. Pravda, pokiaľ neprišli LockDown-y po celom svete. Tie však zastavili úplne všetko, ale najviac asi ublížili práve cestovnému ruchu. No, pominuli, aj vojny sa raz ukončia a zase to bude cestovný ruch, ktorý musí ako prvý roztočiť ekonomiku a obrodiť krajinu.

DMMS je postavený na konkrétnych ľuďoch, nie na iných spolkoch, mimovládkach, ani na vládnej podpore, ani na podnikateľských subjektoch. Všetky právnické subjekty, ktoré pochopili výhody účasti v systéme sa  musia zhostiť zo statusom, ktorý by reálne zastávať mali v spoločnosti už teraz. Sú to predsa inštitúty služby a nie mocipáni. Je jedno, či ide o štátne alebo súkromné organizácie.

Každý pracovník je v prvom rade hosťom svojho pracoviska a každý občan je v prvom rade návštevníkom svojej destinácie. Nikto z nás nie je v tomto zastupiteľný, ani nahraditeľný a teda na každom skutočne záleží. My Slováci tvoríme obraz krajiny a jej povesť!

Zavolajte nám