NADS
NADS – uvoľnenie nevyužitého potenciálu Slovenska

NADS – uvoľnenie nevyužitého potenciálu Slovenska

Národná Asociácia Destinácií Slovenska – NADS,

so zameraním:

   • na naše geografické a prírodné danosti,
   • najmä však na obyvateľstvo Slovenska a jeho vzťahov,
   • na našich hostí a návštevníkov, prichádzajúcich v dobrej vôli,
   • na prospech a zlepšenie života celej krajiny intenzívnou formou. Teda zvnútra, vo vlastnej sile a po Slovensky.

Myšlienka NADS vznikla v srdciach rodu verných, sveta skúsených, na Slovensku žijúcich Slovákov, práve v snahe pomôcť Slovenskému ľudu, žijúcom v destináciách Slovenska.

Keď sa bude mať národ dobre, povedie sa dobre aj štátu.

V prvom rade však je potrebné pomôcť priamo obyvateľom Slovenska. Bez predražených medzičlánkov a politických vplyvov.

Hlavným nástrojom NADS je DMMS, systém medziľudských vzťahov, k nachádzaniu a uvoľňovaniu latentného potenciálu Slovenska, ukrytého v destináciách a ich obyvateľoch. Hlavnou charakteristikou DMMS je:

 • zavedenie spravodlivého, občiansky orientovaného systému správy a propagácie destinácií Slovenska, s ohľadom na špecifiká Slovenského ľudu a jeho krajiny.
 • Prijatím a realizáciou len toho prospešného, osvedčeného doma, vo svete a z vlastnej, tisíckami rokov skúšanej histórie slovenského národa a jeho úsilia za svoju národnosť, Slovenčinu a vlasť,

NADS nemá ambície miešať sa do právomocí štátnych a samosprávnych inštitúcií, ani do komerčných aktivít podnikov, ani nevnucuje ľuďom, čo môžu a čo majú robiť a ako majú žiť. Našim cieľom je vytvoriť destinačnú správu a jej propagáciu doma aj vo svete.

S rešpektom ku každému, NADS ponúka prospech, zhodnotenie a výhody všetkým ľuďom dobrej vôle. Okamžikom nadobudnutia členstva v NADS sa každému členovi otvárajú úplne nové alebo zabudnuté možnosti, vzťahy a benefity, ktoré doteraz ostávali nečine ležať na ceste životom. Len cez pochopenie skutočnosti, kto sme, kde sme a kedy sme, môžeme oživovať potenciál Svätoplukovho odkazu v rámci NADS a destinácií Slovenska.

V NADS sú si všetci členovia rovní, každý má len jeden hlas a každý hlasovať musí. No má len dve voľby: Áno alebo Nie! Nikto sa nemôže zdržať hlasovania, nikto nesmie byť v hlasovaní zastúpený iným. No hlasovať môže aj po internete, mobilom, či cez počítač. Takto sú vytvorené podmienky, aby sa dosiahol konsenzus v hlasovaní. Členská základňa návrh prijme alebo odmietne, no výsledok je platný hneď, ukončením hlasovania.

Zavolajte nám