NADS – uvoľnenie nevyužitého potenciálu Slovenska

Myšlienka NADS vznikla v srdciach rodu verných, sveta skúsených Slovákov, na Slovensku žijúcich, práve v snahe pomôcť Slovenskému ľudu. Keď sa bude ma národ dobre, povedie sa dobre aj štátu.

V prvom rade však je potrebné pomôcť priamo občanovi, bez predražených medzičlánkov a politických vplyvov.

NADS ponúka prospech zhodnotenie a výhody, všetkým ľuďom dobrej vôle, už len z toho, že žijú na Slovensku. Okamžikom nadobudnutia členstva v NADS sa každému členovi otvárajú úplne nové možnosti, vzťahy a príjmy, ktoré doteraz ostávali nečine ležať na jeho ceste životom. založené na ktorých potenciál

NADS nemá ambície miešať sa do právomocí štátnych a samosprávnych inštitúcií, ani do komerčných aktivít podnikov, ani nevnucuje ľuďom, čo môžu a čo majú robiť a ako majú žiť.

Hlavným zámerom NADS je:

nachádzanie a uvoľnovanie latentného potenciálu Slovenska,

ukrytého v destináciách a ich obyvateľoch, prostredníctvom:

  • zavedenia spravodlivého,
  • občiansky orientovaného systému správy destinácií Slovenska, DMMS,
  • využitím toho dobrého zo sveta,
  • s ohľadom na špecifiká Slovenského ľudu a jeho krajiny.

V NADS sú si všetci členovia rovní, každý má len jeden hlas a každý hlasovať musí. No má len dve voľby: Áno alebo Nie! Nikto sa nemôže zdržať hlasovania, nikto nesmie byť v hlasovaní zastúpený iným. No hlasovať môže aj po internete, mobilom, či cez počítač. Takto sa vždy dosiahne konsenzus v hlasovaní a členská základňa návrh prijme alebo odmietne hneď, ukončením hlasovania.

Zavolajte nám