NADS – uvoľnenie nevyužitého potenciálu Slovenska

NADS – uvoľnenie nevyužitého potenciálu Slovenska

Národná Asociácia Destinácií Slovenska – NADS, je občianskym združením za objavovanie a uvoľňovanie nevyužitého potenciálu Slovenska, v prospech života svojich členov na Slovensku, prostredníctvom trvalo udržateľného systému medziľudských vzťahov,  “Destinačný Marketing a Manažment Slovenska, v skratke DMMS ” , so zameraním: na naše geografické a prírodné danosti, najmä však na obyvateľstvo Slovenska a jeho vzťahov, na našich hostí a návštevníkov, prichádzajúcich v […]

Oživenie destinácií a povesti Slovenska zavedením systému DMMS do praxe

Prvoradou otázkou je čo to vlastne DMMS je? No, ak už odpoveď poznáte, nutne do neba kričí otázka: “Prečo je príťažlivosť Slovenska stále tak hlboko pod čiarou ponoru? Nielen pre návštevníkov, ale predovšetkým pre občanov SR!” Jedným z hlavných prínosov DMMS, v každej krajine, kde sa systém zaviedol správne, je jeho veľká rezistencia voči politickým vplyvom a reštriktívnej politike štátu. […]

Zavolajte nám