NADS – uvoľnenie nevyužitého potenciálu Slovenska

Národná Asociácia Destinácií Slovenska – NADS, je občianskym združením za objavovanie a uvoľňovanie nevyužitého potenciálu Slovenska, v prospech života na Slovensku, prostredníctvom trvalo udržateľného systému medziľudských vzťahov,  “Destinačný Marketing a Manažment Slovenska, v skratke DMMS ” , so zameraním: na naše geografické a prírodné danosti, najmä však na obyvateľstvo Slovenska a jeho vzťahov, na našich hostí a návštevníkov, prichádzajúcich v dobrej vôli, […]

Oživenie destinácií a povesti Slovenska zavedením systému DMMS do praxe

Prvoradou otázkou je čo to vlastne DMMS je? No, ak už odpovede poznáte, prečo je príťažlivosť Slovenska stále hlboko pod čiarou ponoru? Nielen pre návštevníkov, ale predovšetkým pre občanov SR. Jedným z hlavných prínosov DMMS, v každej krajine, kde sa systém zaviedol správne, je jeho veľká rezistencia voči politickým vplyvom a reštriktívnej politike štátu. Pravda, pokiaľ neprišli LockDown-y po celom […]

Zavolajte nám