DMMS
sLOVEnsko – srdce Európy

sLOVEnsko – srdce Európy

Slovensko je nielen geografickým stredom Európy, ale aj historicky významnou geopolitickou križovatkou, ktorá svojim významom predstavuje jej skutočné, tlčúce srdce. Destinácia “sLOVEnsko – srdce Európy”, je našou otvorenou náručou svetu dobrej vôle.

Množstvo jazykov a nárečí, folklór a kultúra fakticky dosvedčujú kozmopolitný charakter obyvateľstva Slovenska. Dnes predstavuje modernú spoločnosť v náručí prekrásnej prírody, s množstvom atraktívnych ponúk vo všetkých oblastiach života.

Napriek tomu sa dlhodobo nachádza na hanebnom chvoste, v zmysle hodnotenia uplatňovania destinačného manažmentu, čo tlačí Slovensko mimo sféru trvalo udržateľných destinácií a v rámci hodnotenia stavu cestovného ruchu sa ocitáme už aj pod úrovňou mnohých tretích, teda rozvojových zemí. Jednoducho, ak pravá ruka nevie, čo robí ľavá, je potrebná referenčná báza, zabezpečujúca synergiu a udržateľnosť. Ponechaním zodpovednosti za tento stav na štát, nič nerieši, pretože nikdy sa nenájde zodpovedná konkrétna osoba a ani žiadna vymožiteľná zodpovednosť. Naopak, v právomociach si štát nebude uberať. Hlavne, ak  je podchvíľou ovládaný inou politickou garnitúrou.

Za destinácie sú často, no mylne považované turistické, či dovolenkové ciele. Avšak slovo destinácia znamená oveľa viac. Úlohou NADS je zaviesť správny význam tohto slova do srdca Európy, v širokom interdisciplinárnom poňatí tak, aby srdcia, aj myseľ jeho obyvateľstva sa mohli tešiť nielen z trvalo udržateľného cestovného ruchu, ale aj zo vzájomnej dôvery, ako medzi sebou, tak aj voči všetkým návštevníkom v dobrej vôli. Za týmto účelom NADS zavádza Systém správy destinácií Slovenska, DMMS – Destinačný marketing a manažment Slovenska, k zjednoteniu pochopenia destinácií. DMMS dáva metodiku pre budovanie organizácií destinačného marketingu a manažmentu v regiónoch a lokalitách, DMO, ktoré usilujú o svoje dobré meno a majú záujem o ich zriaďovanie.

Vzhľadom k absencii úspešných profesionálov destinačného manažmentu na Slovensku, boli k riešeniu tohto zámeru privolané na pomoc zahraničné organizácie, dlhodobo a úspešne pôsobiace v obore trvalo udržateľného destinačného manažmentu. ( viď. príklady: https://www.slovenia.info/en, https://www.gstcouncil.org/, https://www.solimarinternational.com/, ) Spoločne vytvárame podmienky pre vznik destinačných organizácií trvalo udržateľného manažmentu. Prostredníctvom destinačných organizácii sú školení špičkoví profesionáli, kvalifikovaní pre rolu vedenia a riadenia svojich destinácií. Úlohou lídrov je vedenie destinácií k trvalej udržateľnosti, podpora výkonu destinačných organizácií a školenie manažmentu, vo všetkých sférach záujmu danej destinácie. Manažéri na seba preberajú rolu štatutárov, zodpovedných za plnenie schválených projektov destinácie.

NADS vyvíja jednotný systém hodnotenia a certifikačný systém verejného života. Či už podnikov a zariadení služieb, školstva, kultúry a športu, ako aj výkonu pracovníkov v rámci DMMS.  Bez spolupráce s obyvateľmi a organizáciami naprieč širokého spektra zabezpečenia dôležitých podmienok života ľudí a prírody, by táto snaha bola márna. NADS pozýva k spoločnému postupu nielen organizácie samosprávy, štátu, podnikateľského a verejného života, ale predovšetkým konkrétnych ľudí, ktorých srdce bije pre srdce Európy.

“Jeden poštár môže urobiť viac pre svoju destináciu, než tisíc manažérov a organizácií, ak svoju prácu miluje!”

(Obyčajní Slováci sú často viacej známi vo svete, než doma. viď. Štefan Svitko, Jr., ktorého výkony sledovali milióny divákov priamo na trati Rally Dakar a miliardy pri obrazovkách,…)

 

Odporúčaný odkaz: https://www.lexika.sk/blog/slovensko-srdce-europy-na-spravnom-mieste/

Zavolajte nám