Výzva na založenie Národnej Asociácie Destinácií Slovenska

Zahájené admin, Apr 15, 2023, 09:39 AM

« predchádzajúce - ďalšie »

0 Členovia a 1 Hosť prehliada túto tému.

admin

Vážení priatelia, vitajte,

ocitáte sa na týchto stránkach, pretože Vás sem niekto nasmeroval. Tu je štruktúra myšlienky NADS. Ak sa chcete pripojiť medzi zakladateľov, prosím. Ráčte sa tu vyjadriť.

NADS, Národná asociácia destinácií Slovenska
Predmet: Založenie neziskovej organizácie Národná asociácia destinácií Slovenska, NADS, občianske združenie.
Preambula
Za destináciu považujeme priestor, tradične využívaný človekom k zabezpečovaniu svojich životných potrieb, ako je zdravie, práca, relax a zábava. Ide o dedičstvo po predkoch alebo novovytvorený priestor.
Každé miesto na svete je pre človeka destináciou, pokiaľ môže slúžiť pre jeho život, rozvoj a potešenie.
Každý človek je autorom svojho života a svoju autoritu potvrdzuje spôsobom ako žije, ako múdro využíva svoje oprávnenia, zodpovedne pristupuje k svojim povinnostiam a prijatým záväzkom, vyjadrené úmerou: 
Autorita= Práva*Povinnosti*Záväzky*Zodpovednosť)
Každá destinácia bude takým sídlom budúcnosti našich pokolení, aké im zanecháme my.
Strategický cieľ asociácie:
Zavedenie systému ,,Destinačného marketingu a manažmentu na Slovensku, DMMS, umožňujúceho:
1.    Spájanie bdelých ľudí, dobrej vôle, k spolupráci v nasledovných oblastiach pôsobenia NADS.
2.    Objavovanie a oživovanie skrytého potenciálu krajiny a obyvateľstva Slovenska a našich hostí.
3.    Rozväzovanie pút a uvoľňovanie nevyužitých možností v prospech Slovenska a jeho dobrého mena vo svete, ako príťažlivej a bezpečnej destinácie, v priateľstve a v láske znejúce, živé srdce Európy.
 
Oblasti pôsobenia NADS,  P4
1.     Pomoc:
1.1. Hendikepovaným spoluobčanom,
1.2. ľuďom v ťažkej životnej situácii
1.3. a organizáciám podporujúcich rozvoj krajiny, život obyvateľstva a ich hostí.
2.     Podpora:
2.1. harmonizácie medziľudských vzťahov,
2.2. destinácií, rodiny, pôdy a krajiny, životného prostredia,
2.3. tvorivosti obyvateľstva,
2.4. distribúcie slovenských produktov,
2.5. dobročinnosti, vzájomnosti a spolupráce medzi ľuďmi a dobrovoľníctva,
2.6. vzdelávania, športu a kultúry,
2.7. uvádzania technológií a inovácií do života,
2.8. komunitného a územného rozvoja,
2.9. nadväzovania priateľstva a spolupráce medzi destináciami doma, aj s príbuznými vo svete.
3.     Prevencia
3.1. v protiprávnej činnosti v prírode
3.2. a v medziľudských vzťahoch.
4.     Propagácia a osveta
4.1. vo všetkých oblastiach pôsobenia NADS,
4.2. v oblasti WHR- svetovej správy šťastia,
4.3. destinačného manažmentu a marketingu vo svete
(Pozn.: P4 – každá oblasť pôsobenia umocňuje autoritu a osožnosť NADS a zároveň dáva parametre hodnotenia každého člena ako aj celej asociácie. P4=1P^2P^3P^4P)
System Admin
Národná asociácia destinácií Slovenska.
  •