Novinky:

Testovacia prevádzka servera

Hlavné Menu

Registračná dohoda

Používaním tohto fóra súhlasíte s tým, že nebudete uverejňovať žiadny materiál, ktorý je nepravdivý, hanlivý, nepresný, urážlivý, vulgárny, nenávistný, obťažujúci, obscénny, profánny, sexuálne orientovaný, ohrozujúci, narúšajúci súkromie osoby, materiál pre dospelých alebo inak v rozpore s akýmkoľvek medzinárodným alebo federálnym zákonom Spojených štátov amerických. Súhlasíte tiež s tým, že nebudete uverejňovať žiadny materiál chránený autorskými právami, pokiaľ nevlastníte autorské práva alebo nemáte písomný súhlas od vlastníka materiálu chráneného autorskými právami. Spam, záplavy, reklamy, reťazové listy, pyramídové hry a výzvy sú na tomto fóre tiež zakázané.

Upozorňujeme, že pre zamestnancov alebo vlastníkov tohto fóra nie je možné potvrdiť platnosť príspevkov. Pamätajte, že aktívne nemonitorujeme odoslané správy a ako takí nezodpovedáme za obsah v nich obsiahnutý. Nezaručujeme presnosť, úplnosť alebo užitočnosť akýchkoľvek prezentovaných informácií. Odoslané správy vyjadrujú názory autora a nie nevyhnutne názory tohto fóra, jeho zamestnancov, dcérskych spoločností alebo vlastníka tohto fóra. Každému, kto sa domnieva, že odoslaná správa je nežiaduca, odporúčame okamžite informovať administrátora alebo moderátora tohto fóra. Zamestnanci a vlastník tohto fóra si vyhradzujú právo odstrániť nevhodný obsah v primeranom časovom rámci, ak rozhodnú, že odstránenie je nevyhnutné. Toto je manuálny proces, uvedomte si však, že nemusia byť schopní okamžite odstrániť alebo upraviť konkrétne správy. Táto politika sa vzťahuje aj na informácie o profile člena.

Zostávate výhradne zodpovední za obsah vašich odoslaných správ. Ďalej súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite vlastníkov tohto fóra, akýchkoľvek súvisiacich webových stránok s týmto fórom, jeho zamestnancov a jeho dcérskych spoločností. Majitelia tohto fóra si tiež vyhradzujú právo odhaliť vašu totožnosť (alebo akékoľvek iné súvisiace informácie zhromaždené v tejto službe) v prípade formálnej sťažnosti alebo právneho konania vyplývajúceho z akejkoľvek situácie spôsobenej vaším používaním tohto fóra.

Pri registrácii máte možnosť zvoliť si svoje používateľské meno. Odporúčame vám ponechať si vhodný názov. S týmto používateľským účtom, ktorý sa chystáte zaregistrovať, súhlasíte s tým, že nikdy neposkytnete svoje heslo inej osobe okrem administrátora, kvôli vašej ochrane a z dôvodu platnosti. Súhlasíte tiež s tým, že NIKDY nebudete z akéhokoľvek dôvodu používať účet inej osoby. Taktiež DÔRAZNE odporúčame, aby ste pre svoj účet používali zložité a jedinečné heslo, aby ste zabránili krádeži účtu.

Po registrácii a prihlásení do tohto fóra budete môcť vyplniť podrobný profil. Je vašou zodpovednosťou uvádzať čisté a presné informácie. Akékoľvek informácie, ktoré vlastník fóra alebo zamestnanci určia ako nepresné alebo vulgárne, budú odstránené s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Môžu sa uplatniť primerané sankcie.

Upozorňujeme, že s každým príspevkom je zaznamenaná vaša IP adresa pre prípad, že by ste potrebovali zakázať prístup na toto fórum alebo kontaktovať vášho ISP. Stane sa tak len v prípade závažného porušenia tejto dohody.

Všimnite si tiež, že softvér umiestňuje do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača súbor cookie, textový súbor obsahujúci informácie (napríklad vaše používateľské meno a heslo). Toto sa používa LEN na to, aby ste boli prihlásení/odhlásení. Softvér nezhromažďuje ani neposiela žiadnu inú formu informácií do vášho počítača.