Novinky:

Testovacia prevádzka servera

Hlavné Menu

Recent posts

#1
Registrácia záujemcov / Prečo sa registrovať?
Posledný príspevok od admin - Aug 10, 2023, 12:28 PM
Vitaj!

Máme veľkú radosť z Tvojho záujmu.
Sám vieš, aké ťažké je nájsť spriaznené duše, ľudí s podobným zameraním a zmýšľaním. Táto platforma dáva príležitosť bezplatne a nezáväzne sa pripojiť k tímu NADS, pripadne kedykoľvek zrušiť svoju registráciu.
Našou ambíciou nie je obrodiť celé Slovensko, ale dať príležitosť každému prebudenému Slovákovi a jeho hosťom.
Spolu môžeme dokázať zázraky, vybudovať vlastný domov, život v hojnosti a radosti. Doma si vystačíme bez peňazí a navonok ich potrebujeme len občas.
#2
Komentáre / Výzva na založenie Národnej As...
Posledný príspevok od admin - Apr 15, 2023, 09:39 AM
Vážení priatelia, vitajte,

ocitáte sa na týchto stránkach, pretože Vás sem niekto nasmeroval. Tu je štruktúra myšlienky NADS. Ak sa chcete pripojiť medzi zakladateľov, prosím. Ráčte sa tu vyjadriť.

NADS, Národná asociácia destinácií Slovenska
Predmet: Založenie neziskovej organizácie Národná asociácia destinácií Slovenska, NADS, občianske združenie.
Preambula
Za destináciu považujeme priestor, tradične využívaný človekom k zabezpečovaniu svojich životných potrieb, ako je zdravie, práca, relax a zábava. Ide o dedičstvo po predkoch alebo novovytvorený priestor.
Každé miesto na svete je pre človeka destináciou, pokiaľ môže slúžiť pre jeho život, rozvoj a potešenie.
Každý človek je autorom svojho života a svoju autoritu potvrdzuje spôsobom ako žije, ako múdro využíva svoje oprávnenia, zodpovedne pristupuje k svojim povinnostiam a prijatým záväzkom, vyjadrené úmerou: 
Autorita= Práva*Povinnosti*Záväzky*Zodpovednosť)
Každá destinácia bude takým sídlom budúcnosti našich pokolení, aké im zanecháme my.
Strategický cieľ asociácie:
Zavedenie systému ,,Destinačného marketingu a manažmentu na Slovensku, DMMS, umožňujúceho:
1.    Spájanie bdelých ľudí, dobrej vôle, k spolupráci v nasledovných oblastiach pôsobenia NADS.
2.    Objavovanie a oživovanie skrytého potenciálu krajiny a obyvateľstva Slovenska a našich hostí.
3.    Rozväzovanie pút a uvoľňovanie nevyužitých možností v prospech Slovenska a jeho dobrého mena vo svete, ako príťažlivej a bezpečnej destinácie, v priateľstve a v láske znejúce, živé srdce Európy.
 
Oblasti pôsobenia NADS,  P4
1.     Pomoc:
1.1. Hendikepovaným spoluobčanom,
1.2. ľuďom v ťažkej životnej situácii
1.3. a organizáciám podporujúcich rozvoj krajiny, život obyvateľstva a ich hostí.
2.     Podpora:
2.1. harmonizácie medziľudských vzťahov,
2.2. destinácií, rodiny, pôdy a krajiny, životného prostredia,
2.3. tvorivosti obyvateľstva,
2.4. distribúcie slovenských produktov,
2.5. dobročinnosti, vzájomnosti a spolupráce medzi ľuďmi a dobrovoľníctva,
2.6. vzdelávania, športu a kultúry,
2.7. uvádzania technológií a inovácií do života,
2.8. komunitného a územného rozvoja,
2.9. nadväzovania priateľstva a spolupráce medzi destináciami doma, aj s príbuznými vo svete.
3.     Prevencia
3.1. v protiprávnej činnosti v prírode
3.2. a v medziľudských vzťahoch.
4.     Propagácia a osveta
4.1. vo všetkých oblastiach pôsobenia NADS,
4.2. v oblasti WHR- svetovej správy šťastia,
4.3. destinačného manažmentu a marketingu vo svete
(Pozn.: P4 – každá oblasť pôsobenia umocňuje autoritu a osožnosť NADS a zároveň dáva parametre hodnotenia každého člena ako aj celej asociácie. P4=1P^2P^3P^4P)
#3
Komentáre / Vitajte na pracovisku NADS
Posledný príspevok od NADS - Mar 24, 2023, 07:43 AM
Vitajte!

Tešíme sa Vašej účasti na pracovisku Národnej asociácie destinácií Slovenska
Pokiaľ máte akékoľvek problémy, obráťte sa na Lampáreň

Stačí sa zaregistrovať a svoje nápady a podnety ráčte uplatňovať na Kreatívnej tabuli.


Ak ste tu prvý krát, možno by ste si mali pozrieť aj iné naše stránky
NADS
DOMÁCA
STRÁNKA
ZLATÁ POKLADNICA DESTINÁCIÍ SLOVENSKAVZDELÁVACÍ
INŠTITÚT
NADS
GALÉRIA
NADS