Obsah kurzu
Úvod
Súhrn dôvodov, vedúcich ku vzniku systému DMMS a spôsobov ich riešenia
0/3
Základné pojmy a definície
Objasnenie významu a harmonizácia cudzích slov so Slovenským jazykom za účelom zjednotenia chápania významu tradičných, aj prevzatých pojmov, všeobecne, či špecificky zaužívaných v súvislosti s DMMS.
0/4
Priority DMMS
Kto, s kým, ako, kedy, za čo?
0/2
Záver
Súhrn znalostí a vyhodnotenie prínosu
Úvod do DMMS
O lekcii

Všetci chceme zmenu k lepšiemu. Len ten kto sa o to pokúsi, má šancu. Ak sa dokážeme zjednotiť, ako Svätoplukove prúty, nielenže to dokážeme, ale aj udržíme.

Zapojte sa do diskusie
Zavolajte nám