Obsah kurzu
Úvod
Súhrn dôvodov, vedúcich ku vzniku systému DMMS a spôsobov ich riešenia
0/3
Základné pojmy a definície
Objasnenie významu a harmonizácia cudzích slov so Slovenským jazykom za účelom zjednotenia chápania významu tradičných, aj prevzatých pojmov, všeobecne, či špecificky zaužívaných v súvislosti s DMMS.
0/4
Priority DMMS
Kto, s kým, ako, kedy, za čo?
0/2
Záver
Súhrn znalostí a vyhodnotenie prínosu
Úvod do DMMS
O lekcii

Navrhnuté na posilnenie a podporu riadenia a riadenia potrebného pre organizáciu destinačného manažmentu a marketingu (DMMO). Špecifické nástroje, príklady, šablóny a obsah založený na štandardoch kvality a výkonu v rámci programu Destinations International Destination Marketing Accreditation Program (DMAP). Tento modul poskytuje plán na zabezpečenie toho, aby bol spoločný marketing a manažment destinácií transparentný, efektívny a efektívny.

Zapojte sa do diskusie
Zavolajte nám