Obsah kurzu
Úvod
Súhrn dôvodov, vedúcich ku vzniku systému DMMS a spôsobov ich riešenia
0/3
Základné pojmy a definície
Objasnenie významu a harmonizácia cudzích slov so Slovenským jazykom za účelom zjednotenia chápania významu tradičných, aj prevzatých pojmov, všeobecne, či špecificky zaužívaných v súvislosti s DMMS.
0/4
Priority DMMS
Kto, s kým, ako, kedy, za čo?
0/2
Záver
Súhrn znalostí a vyhodnotenie prínosu
Úvod do DMMS
O lekcii

Každá destinácia je iná, má svoje osobitosti, prírodné podmienky a nezastupiteľný vplyv obyvateľstva a ich návštevníkov. Na každom človeku záleží, či už je rezidentom alebo návštevníkom destinácie.  Rovnako, ako bez kvapky vody by neboli moria, ani obraz destinácie by nebol úplný, keby sme vnímali len určité časti a nevideli celok. Akoby, pre stromy nevideli les. 

Zapojte sa do diskusie
Zavolajte nám