Obsah kurzu
Úvod
Súhrn dôvodov, vedúcich ku vzniku systému DMMS a spôsobov ich riešenia
0/3
Základné pojmy a definície
Objasnenie významu a harmonizácia cudzích slov so Slovenským jazykom za účelom zjednotenia chápania významu tradičných, aj prevzatých pojmov, všeobecne, či špecificky zaužívaných v súvislosti s DMMS.
0/4
Priority DMMS
Kto, s kým, ako, kedy, za čo?
0/2
Záver
Súhrn znalostí a vyhodnotenie prínosu
Úvod do DMMS
O lekcii

Nielen turista, či dochádzajúci za prácou, ale každý, kto nezdaňuje v našej destinácii je našim návštevníkom.

Všetci spolu sme hosťami svojich destinácií, aj keď sme tu doma. Čiže destinácie tvoria ich hostia.

“Cíťte sa tu ako doma, ale nezabúdajte, že ste tu len na návšteve!”

Každý návštevník má svojho hostiteľa v destinácii.

Zapojte sa do diskusie
Zavolajte nám