Obsah kurzu
Úvod
Súhrn dôvodov, vedúcich ku vzniku systému DMMS a spôsobov ich riešenia
0/3
Základné pojmy a definície
Objasnenie významu a harmonizácia cudzích slov so Slovenským jazykom za účelom zjednotenia chápania významu tradičných, aj prevzatých pojmov, všeobecne, či špecificky zaužívaných v súvislosti s DMMS.
0/4
Priority DMMS
Kto, s kým, ako, kedy, za čo?
0/2
Záver
Súhrn znalostí a vyhodnotenie prínosu
Úvod do DMMS
O lekcii

Záujmovo orientované prieskumy, navrhnuté a pravidelne distribuované priemyselným partnerom a riadiacim orgánom s cieľom identifikovať výzvy manažmentu a k predvídaniu hrozieb a ochranu pred nimi. Dodatočné podmoduly, ktoré poskytujú stratégie a nástroje na stimuláciu, nielen odvetvia cestovného ruchu, aby minimalizoval svoje vplyvy a maximalizoval výhody pre prírodné a kultúrne zdroje z cestovného ruchu.

Zapojte sa do diskusie
Zavolajte nám