Obsah kurzu
Úvod
Súhrn dôvodov, vedúcich ku vzniku systému DMMS a spôsobov ich riešenia
0/3
Základné pojmy a definície
Objasnenie významu a harmonizácia cudzích slov so Slovenským jazykom za účelom zjednotenia chápania významu tradičných, aj prevzatých pojmov, všeobecne, či špecificky zaužívaných v súvislosti s DMMS.
0/4
Priority DMMS
Kto, s kým, ako, kedy, za čo?
0/2
Záver
Súhrn znalostí a vyhodnotenie prínosu
Úvod do DMMS
O lekcii

Georeferenčná databáza všetkých, nielen turistických podnikov a atrakcií, vrátane obyvateľov zapojených v DMMS,  s popismi, fotografiami, kontaktnými informáciami a informáciami o rezerváciách vrátane cien a pravidiel rezervácie.

Zapojte sa do diskusie
Zavolajte nám