Obsah kurzu
Úvod
Súhrn dôvodov, vedúcich ku vzniku systému DMMS a spôsobov ich riešenia
0/3
Základné pojmy a definície
Objasnenie významu a harmonizácia cudzích slov so Slovenským jazykom za účelom zjednotenia chápania významu tradičných, aj prevzatých pojmov, všeobecne, či špecificky zaužívaných v súvislosti s DMMS.
0/4
Priority DMMS
Kto, s kým, ako, kedy, za čo?
0/2
Záver
Súhrn znalostí a vyhodnotenie prínosu
Úvod do DMMS
O lekcii

Rozhodujúci nástroj, ktorý umožňuje cestujúcim dopytovať a rezervovať si služby cestovného ruchu v regióne priamo cez online platformu a zároveň generovať príjmy pre verejno-súkromné ​​regionálne destinačné riadenie a marketingové úsilie a pomáhať menším turistickým podnikom vstúpiť na trh.

Zapojte sa do diskusie
Zavolajte nám