Obsah kurzu
Úvod
Súhrn dôvodov, vedúcich ku vzniku systému DMMS a spôsobov ich riešenia
0/3
Základné pojmy a definície
Objasnenie významu a harmonizácia cudzích slov so Slovenským jazykom za účelom zjednotenia chápania významu tradičných, aj prevzatých pojmov, všeobecne, či špecificky zaužívaných v súvislosti s DMMS.
0/4
Priority DMMS
Kto, s kým, ako, kedy, za čo?
0/2
Záver
Súhrn znalostí a vyhodnotenie prínosu
Úvod do DMMS
O lekcii

Poskytuje obyvateľom spôsob, ako zostať informovaní a informovaní o rozvoji cestovného ruchu a marketingovom úsilí v regióne. Súčasťou tohto modulu je okno, ktoré umožňuje obyvateľom zdieľať svoju spokojnosť s cestovným ruchom prostredníctvom pravidelných prieskumov a spôsobom, ako vyjadriť svoje obavy.

Zapojte sa do diskusie
Zavolajte nám