Zlatá pokladnica destinácií Slovenska

Srdce Európy núka nepreberné prírodné atraktivity, tvorivé dielo a priateľské prijatie národov a národností, ktoré kvitnú v mieri, ku prospechu všetkých ľudí s dobrou vôľou.

Úlohou tejto platformy je dať svetu na známosť, že tu žijú civilizovaní, dobrosrdeční a priateľský ľudia. Tvorivosť obyvateľstva, kultúrne a športové úspechy Slovákov úzko súvisia s dejinným úsilím o svojbytnosť.

S hrdosťou predstavujeme primárnu ponuku prírody a tvorbu ľudí v prostredí svojich destinácií.

Všetky produkty a služby v tomto katalógu predstavujú dielo  členov NADS.

ONE STOP - všetko na jednom mieste

Hlavnou ambíciou katalógu NADS je sprístupniť návštevníkom a obyvateľom destinácií dôležité a pre život potrebné služby a produkty tak, aby ich požiadavky mohli byť vybavené z jedného miesta. Od bežných každodenných potrieb, až po riešenie mimoriadnych udalostí, ktoré na seba nikdy nenechajú dlho čakať.

Každá služba, produkt, zariadenie a pracovníci, ktorých ponuku propaguje tento katalóg sú k spolupráci prizývaní na základe výberového konania NADS, vedeného v zmysle DMMS, rešpektujúc globálne prijaté štandardy GSTC.

Takto sa k Vám  dostáva to najlepšie z ponuky destinácií Slovenska, z jedného miesta. 

Kritéria výberu partnerov

Odrážajú ukazovatele a osvedčené postupy z rôznych kontextov života na Slovensku, v cestovnom ruchu a v iných, nadväzujúcich sektoroch.

Hodnotenie

Výberové konanie ešte nie je zárukou stability a udržateľnosti danej ponuky. Ponuka prizvaných subjektov musia obstáť v hodnotení udržateľnosti svojej ponuky

Certifikácia

K certifikácii sú prizvané len ponuky a destinácie na základe odporúčania Hodnotiacej rady. Certifikácia otvára dvere do katalógu NADS a tým k trvalo udržateľnému trhu.

Akreditácia

Akreditácii podliehajú všetky hodnotiace a certifikačné orgány NADS. Akreditácia dáva prestíž a dôveru.

TOP

Zaujímavé ponuky destinácií Slovenska, o ktorých by ste mali vedieť

Hodnotenia

5/5
5/5